Koskaan ei ole liian aikaista hakea apua

Koskaan ei ole liian aikaista hakea apua

FinFamin slogan ”et jää yksin” on tärkeä viesti ja käyntikorttimme mielenterveysomaisille. Vaikka ympärillä olisikin ystäviä ja sukulaisia, työ- ja harrastuskavereita, on omaisella riski jäädä selviämään yksin vaikeassa elämäntilanteessaan. Koettuun saattaa liittyä...
Hyvinvointia kulttuurisessa yhteydessä

Hyvinvointia kulttuurisessa yhteydessä

Taide ja kulttuuri tekee lähtökohtaisesti ihmiselle hyvää. Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvään elämään ja terveyteen tunnistetaan laajalti. Keinot kokea mielihyvää voivat olla sekä kulttuurin omaehtoista luomista tai sen kuluttamista. Mitä sinulle tulee mieleen...
Huomioidaan omainen

Huomioidaan omainen

Mielenterveysomaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti. Läheinen voi olla esimerkiksi perheenjäsen, ystävä tai kumppani. Psyykkinen oireilu on varsin yleistä ja arviolta joka toinen suomalainen kokee jonkun mielenterveyden...
Järjestöjen toiminnasta oli tukea poikkeusaikana

Järjestöjen toiminnasta oli tukea poikkeusaikana

Koronakriisin aikana väestön terveyden ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi annettujen suositusten ja tehtyjen rajoitustoimien seurauksia on selvitetty laajalti. Epidemian hidastamisen hintana on ollut hyvinvointiyhteiskunnan ja yksilöiden kannalta...

Pin It on Pinterest