Verkkoluennot

Järjestämme verkkoluentoja psyykkisesti sairastuneiden läheisille, alan ammattilaisille ja opiskelijoille, kokemusasiantuntijoille ja vapaaehtoisille. Verkkoluentoihin osallistuminen on maksutonta.

Verkkoluentojen tavoitteena on jakaa tietoa ja vertaisuuden kokemusta, sekä tuoda esille omaisen näkökulmaa läheisen oireillessa tai sairastaessa psyykkisesti. 

Verkkoluennoille ilmoittautumiset [email protected] ellei toisin ole mainittu. Tarkistathan kutsusta viimeisen ilmoittautumispäivämäärän.

Mikäli tarvitset teknistä tukea verkkoluennolle osallistumiseen joko ennen sitä tai sen aikana, ota yhteys järjestöavustajaan: [email protected] tai p. 045 231 9505.

 

tulossa

Finfami alueyhdistysten verkkoluennot

FinFamin eri alueyhdistykset järjestävät useita verkkoluentoja: katso valtakunnallinen tarjonta täältä. Saatavilla on myös useita tallenteita eri aiheista.

Tallenteet

Tallenne: Lapsen huomiointi kun vanhempi sairastaa psyykkisesti

Vanhemman psyykkinen sairastuminen herättää usein vanhemmassa paljon kysymyksiä siitä, miten huomioida lapset ja miten tukea lasten hyvää arkea. Pohdintaa herättää myös se, miten kertoa lapselle vanhemman sairaudesta. Miten rakentaa hyvää arkea sairaudenkin kanssa ja tukea lasten kasvua ja kehitystä?

Luennoimassa Veli-Matti Saarinen, psykoterapeutti, perheterapeutti (VET). Tallenne verkkoluennosta 20.5.2020.

Katso tallenne täältä: https://www.youtube.com/watch?v=XLlJcOpjs7U 

Tallenne: Näetkö minut? tukena omaisen toipumisen polulla

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Kun yksi toipuu, monen elämä helpottuu.

Psyykkinen sairastuminen on kriisi sairastuneen lisäksi myös hänen läheisilleen. Miten psyykkinen sairaus vaikuttaa heidän, mielenterveysomaisten, elämään? Millaista tukea ja apua mielenterveysomaiset kaipaavat? Millä tavoin ammattilaisen kohtaaminen tukee omaisen toipumista?

Webinaarissa paneudutaan omaisten toipumisprosessiin läheisen sairastuessa, sekä avataan omaisten tuen ja avun tarpeita sairastuneen rinnallakulkijoina. Webinaarissa saat tietoa FinFamien keskeisistä tuenmuodoista sairastuneen läheisille. Kokemuspuheenvuoro avaa konkreettisesti käsitystä siitä, miten mielenterveysomaisena huomaa olevansa itsekin tuen tarpeessa, ja millainen tuki on ollut vaikuttavaa.

Webinaari on suunnattu ammattilaisille, mutta on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Katso tallenne täältä.

Menneet luennot

Ymmärrystä Tunteisiin - Mentalisaatiokyky Omaisen Voimavarana ke 4.5.2022 klo 16–18, verkko

Paikka: Verkko

Sisältö: Mentalisaatiolla tarkoitetaan yksilön kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemusta. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa säätelemään omia tunnetiloja, luo vakautta ihmissuhteisiin ja edistää hyvää perheen sisäistä kommunikaatiota. Se myös vähentää konfliktien aiheuttamaa stressiä ja traumatisoivaa vaikutusta. Luennolla saat tietoa, käytännön esimerkkejä ja työkaluja sovellettavaksi arkeen mielenterveysomaisten ja omaishoitajien näkökulmasta.

Luennoitsijana verkkoluennolla on erikoispsykologi PsL, psykoterapeutti Nina Pyykkönen. Webinaari toteutetaan Zoom-videopalvelussa, osallistumiseen tarvitset tietokoneen, tabletin tai älykännykän.

Ilmoittautumiset 27.4. mennessä:
https://link.webropol.com/ep/mentalisaatio22

Jos tarvitset apua tai lisätietoja, voit soittaa p. 044 303 6282/ Salla Ristolainen.

Yhteistyöjärjestäjät Lakeuden ja Satakunnan Omaishoitajat/OmaisOiva-toiminta
& FinFamit Etelä-Pohjanmaan ja Satakunta

Alakoululaisen psyykkinen oireilu: Miten jaksan vanhempana? - läheisten ilta 12.4.2022 klo 17-18:30, verkko

Paikka: Verkko, Teams-sovellus

Sisältö: Alakouluikäisten lasten psyykkinen oireilu herättää vanhemmassa huolta, hätää ja ahdistusta. Lapsen hoidon ja tuen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen. Miten vanhempi voi vaikuttaa omiin voimavaroihinsa, ja mitä on tärkeää tietää lapsen psyykkisestä oireilusta. Entä miten vanhempi voi vastata viisaasti lapsen ahdistuneeseen käytökseen?

Luennoimassa Veli-Matti Saarinen, psykoterapeutti, perheterapeutti (VET). Luennon kesto on 1h, minkä jälkeen on mahdollisuus kysymyksiin ja keskustelulle.

Ilmoittautumiset 10.4. mennessä:
www.bit.ly/FFEPvanhemmuus

Luento toteutetaan verkossa Teams-sovelluksella, osallistua voi anonyymisti. Teknistä tukea saatavilla: [email protected] tai p. 045 231 9505/järjestöavustaja. Yhteistyössä järjestämässä Lakeuden Omaishoitajien Oivaltajat -hanke.

Saat linkin ja ohjeet osallistumiseen ilmoittautumisen jälkeen lähempänä ajankohtaa.

epävakaus lähisuhteessa: miten tuen omaa ja läheisen hyvinvointia? läheisten ilta 29.3.2022 klo 18-19, verkko

Paikka: Verkko, Teams-sovellus

Sisältö: Epävakaa persoonallisuushäiriö on mielenterveyden häiriö, joka heikentää toimintakykyä merkittävästi. Sen oireet voivat vaihdella paljonkin, mutta keskeisiä oireita ovat epävakaa tunne-elämä, vaikeus säädellä omaa käyttäytymistä ja ongelmat vuorovaikutussuhteissa muiden ihmisten kanssa. Epävakaan persoonan käsitys omasta itsestä on epäjohdonmukainen ja vaihteleva. Käsitystä leimaa rajoittuneisuus ja heikko omanarvontunto – olen epäonnistunut, vajavainen tai hävettävä. Myös vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa on usein vaikeuksia. (Käypä hoito, Duodecim.)

Miten voit tukea omaa ja läheisen hyvinvointia silloin, kun läheisellä on epävakaa persoonallisuushäiriö tai piirteitä siitä? Miten suhtautua läheisen oireiluun, ja kuinka huolehtia omista rajoista lähisuhteessa?

Luennoimassa Oskari Ventilä, LL, psykiatrian erikoistuva, päihdelääketieteen erityispätevyys

Ilmoittautumiset 25.3. mennessä:
www.bit.ly/FFEPepavakaus

Luento toteutetaan verkossa Teams-sovelluksella, osallistua voi anonyymisti. Teknistä tukea saatavilla: [email protected] tai p. 045 231 9505/järjestöavustaja.

Saat linkin ja ohjeet osallistumiseen ilmoittautumisen jälkeen lähempänä ajankohtaa.

Terve erillisyys parisuhteen voimavarana, kun puoliso sairastaa psyykkisesti - läheisten ilta 10.3.2022 klo 17-18:30, verkko

Parisuhteeseen kuuluu läheisyyden lisäksi myös erillisyys. Minä ja sinä olemme yhdessä me, mutta edelleen myös minä ja sinä.

Terve erillisyys tukee parisuhteen ja yksilöiden hyvinvointia silloinkin, kun parisuhteessa on psyykkistä oireilua. Miten erillisyyden kautta voidaan vaikuttaa molempien hyvinvointiin, ja toisaalta rakentaa yhteistä polkua kohtaamiseen?

Luennoimassa Sari Luoma, ET Paripsykoterapeutti, ET Perhepsykoterapeutti. Luennon jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Luento toteutetaan verkossa, osallistua voi anonyymisti. Teknistä tukea saatavilla: [email protected] tai p. 045 231 9505/järjestöavustaja.

Saat linkin ja ohjeet osallistumiseen ilmoittautumisen jälkeen lähempänä ajankohtaa. Ilmoittautumisen yhteydessä kartoitamme kiinnostusta vertaistukiryhmään osallistumiselle.

Lapsen haastava käyttäytyminen -webinaari vanhemmille 7.9 klo. 17.30-19.30, Isovanhemmille suunnattu webinaari 19.10. klo 17:30-19:30

Mistä lapsen haastava käyttäytyminen johtuu? Miten lapsen käyttäytymiseenon hyvä reagoida -milloin on paras puuttua jämäkästi, milloin voi jättäähuomiotta ja milloin on taas hyvä joustaa?

Tällä verkkoluennolla haastavia tilanteita tarkastellaan pintaa syvemmältä jatiedon lisäksi saat vinkkejä, miten voit auttaa lasta toimimaan tilanteeseensopivammalla tai turvallisemmalla tavalla. Luennon näkökulmana onnepsylapset ja muut erityislapset, joilla kehitykselliset haasteet näkyvätkäyttäytymisen kautta.

Luennon asiantuntijana toimii kuntoutusohjaaja Salla Hewitt. Toteutusyhteistyössä Lakeuden Omaishoitajat ry, Autismin Kirjon Pohjalaiset ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset sekä FinFami Etelä-Pohjanmaa ry.

Lisätietoja Hanna-Kaisalta p. 040-517 0900/Lakeuden Omaishoitajat.

teemailta riippuvuuden kanssa kamppailevien omaisille 14.9.2021 klo 17:30

Paikka: Järjestetään verkkoluentona Zoom-verkkoympäristössä. Osallistujien videokuvat ja mikit eivät ole päällä. Anonyymi osallistuminen on mahdollista. Saat linkin verkkoluennolle ilmoittauduttuasi.

Kesto: 2h

Sisältö: Vertaistuellinen tapaaminen kaikille henkilöille, joiden läheinen kamppailee riippuvuuksien kanssa. Tilaisuudessa tarjotaan tietoa riippuvuudesta ja omaisen roolista sairastuneen elämässä.

Tilaisuuden yhteydessä kartoitetaan tarvetta alueellisille maksuttomille vertaistukiryhmille.

Yhteistyössä kanssamme järjestämässä Seinäjoen Päihdeklinikka.

Lisätiedot:

Maija puh. 0447541704 / päihdeklinikka
Marjo puh. 0503483676 / FinFami E-P

Näetkö minut? Tukena omaisen toipumisen polulla 8.10.2021 klo 10-12

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Kun yksi toipuu, monen elämä helpottuu.

Psyykkinen sairastuminen on kriisi sairastuneen lisäksi myös hänen läheisilleen. Miten psyykkinen sairaus vaikuttaa heidän, mielenterveysomaisten, elämään? Millaista tukea ja apua mielenterveysomaiset kaipaavat? Millä tavoin ammattilaisen kohtaaminen tukee omaisen toipumista?

Webinaarissa paneudutaan omaisten toipumisprosessiin läheisen sairastuessa, sekä avataan omaisten tuen ja avun tarpeita sairastuneen rinnallakulkijoina. Webinaarissa saat tietoa FinFamien keskeisistä tuenmuodoista sairastuneen läheisille. Kokemuspuheenvuoro avaa konkreettisesti käsitystä siitä, miten mielenterveysomaisena huomaa olevansa itsekin tuen tarpeessa, ja millainen tuki on ollut vaikuttavaa.

Webinaari on suunnattu ammattilaisille, mutta on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistuminen on maksutonta.

Luento toteutetaan Zoom-verkkoympäristöä käyttäen. Teknistä tukea saatavilla sekä ennen webinaaria että sen aikana: [email protected] Saat webinaarilinkin ja ohjeet osallistumiseen ilmoittautumisen jälkeen lähempänä ajankohtaa.

itsemyötätunto hyvinvoinnin tukena 25.5.2021 klo 17-18

Itsemyötätunto hyvinvoinnin tukena, työpaja verkossa. Tarjolla kaikille omaisille sekä vapaaehtoisille, sekä muutoin asiasta kiinnostuneille.

Luennoitsijana psykoterapeutti ja psykologi Mari Viljakainen.

Aika: 25.5.2021 klo 17-18

Järjestetään zoomissa.

Kenelle?

Läheiset

Ammattilaiset ja opiskelijat

Vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat

 

Missä?

Verkossa

Lisätietoja

[email protected]

tai p. 045 231 9505 / järjestöavustaja

 

Petra Reinikainen

Aluetyöntekijä

Sosionomi AMK

p. 050 338 0845

pet[email protected]

Pin It on Pinterest