Verkkoluennot

Järjestämme verkkoluentoja psyykkisesti sairastuneiden läheisille, alan ammattilaisille ja opiskelijoille, kokemusasiantuntijoille ja vapaaehtoisille. Verkkoluentoihin osallistuminen on maksutonta.

Verkkoluentojen tavoitteena on jakaa tietoa ja vertaisuuden kokemusta, sekä tuoda esille omaisen näkökulmaa läheisen oireillessa tai sairastaessa psyykkisesti. 

Verkkoluennoille ilmoittautumiset [email protected] ellei toisin ole mainittu. Tarkistathan kutsusta viimeisen ilmoittautumispäivämäärän.

Mikäli tarvitset teknistä tukea verkkoluennolle osallistumiseen joko ennen sitä tai sen aikana, ota yhteys järjestöavustajaan: [email protected] tai p. 045 231 9505.

FinFami -yhdistysperhe tarjoaa luentoja monista eri aiheista, tutustu lisää täällä!

 

tulossa

Lapsen haastava käyttäytyminen -webinaari vanhemmille 7.9 klo. 17.30-19.30, Isovanhemmille suunnattu webinaari 19.10. klo 17:30-19:30

Mistä lapsen haastava käyttäytyminen johtuu? Miten lapsen käyttäytymiseenon hyvä reagoida -milloin on paras puuttua jämäkästi, milloin voi jättäähuomiotta ja milloin on taas hyvä joustaa?

Tällä verkkoluennolla haastavia tilanteita tarkastellaan pintaa syvemmältä jatiedon lisäksi saat vinkkejä, miten voit auttaa lasta toimimaan tilanteeseensopivammalla tai turvallisemmalla tavalla. Luennon näkökulmana onnepsylapset ja muut erityislapset, joilla kehitykselliset haasteet näkyvätkäyttäytymisen kautta.

Luennon asiantuntijana toimii kuntoutusohjaaja Salla Hewitt. Toteutusyhteistyössä Lakeuden Omaishoitajat ry, Autismin Kirjon Pohjalaiset ry, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset sekä FinFami Etelä-Pohjanmaa ry.

Ilmoittautuminen 6.9 mennessä
https://www.kyselynetti.com/s/haaste 

isovanhempien luennolle 18.10 mennessä
https://www.kyselynetti.com/s/kaytoshaasteidentaustaa

Lisätietoja Hanna-Kaisalta p. 040-517 0900/Lakeuden Omaishoitajat.

teemailta riippuvuuden kanssa kamppailevien omaisille 14.9.2021 klo 17:30

Paikka: Järjestetään verkkoluentona Zoom-verkkoympäristössä. Osallistujien videokuvat ja mikit eivät ole päällä. Anonyymi osallistuminen on mahdollista. Saat linkin verkkoluennolle ilmoittauduttuasi.

Kesto: 2h

Sisältö: Vertaistuellinen tapaaminen kaikille henkilöille, joiden läheinen kamppailee riippuvuuksien kanssa. Tilaisuudessa tarjotaan tietoa riippuvuudesta ja omaisen roolista sairastuneen elämässä.

Tilaisuuden yhteydessä kartoitetaan tarvetta alueellisille maksuttomille vertaistukiryhmille.

Yhteistyössä kanssamme järjestämässä Seinäjoen Päihdeklinikka.

Ilmoittautumiset: www.bit.ly/FFEPteemailta

Lisätiedot:

Maija puh. 0447541704 / päihdeklinikka
Marjo puh. 0503483676 / FinFami E-P

Näetkö minut? Tukena omaisen toipumisen polulla 8.10.2021 klo 10-12

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Kun yksi toipuu, monen elämä helpottuu.

Psyykkinen sairastuminen on kriisi sairastuneen lisäksi myös hänen läheisilleen. Miten psyykkinen sairaus vaikuttaa heidän, mielenterveysomaisten, elämään? Millaista tukea ja apua mielenterveysomaiset kaipaavat? Millä tavoin ammattilaisen kohtaaminen tukee omaisen toipumista?

Webinaarissa paneudutaan omaisten toipumisprosessiin läheisen sairastuessa, sekä avataan omaisten tuen ja avun tarpeita sairastuneen rinnallakulkijoina. Webinaarissa saat tietoa FinFamien keskeisistä tuenmuodoista sairastuneen läheisille. Kokemuspuheenvuoro avaa konkreettisesti käsitystä siitä, miten mielenterveysomaisena huomaa olevansa itsekin tuen tarpeessa, ja millainen tuki on ollut vaikuttavaa.

Webinaari on suunnattu ammattilaisille, mutta on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistuminen on maksutonta.

Ilmoittautuminen: www.bit.ly/naetkominut 7.10. klo 8:00 mennessä.

Luento toteutetaan Zoom-verkkoympäristöä käyttäen. Teknistä tukea saatavilla sekä ennen webinaaria että sen aikana: [email protected] Saat webinaarilinkin ja ohjeet osallistumiseen ilmoittautumisen jälkeen lähempänä ajankohtaa.

Tallenteet

Tallenne: Lapsen huomiointi kun vanhempi sairastaa psyykkisesti

Vanhemman psyykkinen sairastuminen herättää usein vanhemmassa paljon kysymyksiä siitä, miten huomioida lapset ja miten tukea lasten hyvää arkea. Pohdintaa herättää myös se, miten kertoa lapselle vanhemman sairaudesta. Miten rakentaa hyvää arkea sairaudenkin kanssa ja tukea lasten kasvua ja kehitystä?

Luennoimassa Veli-Matti Saarinen, psykoterapeutti, perheterapeutti (VET). Tallenne verkkoluennosta 20.5.2020.

Katso tallenne täältä: https://www.youtube.com/watch?v=XLlJcOpjs7U 

Menneet luennot

Itsemyötätunto hyvinvoinnin tukena -workshop verkossa 25.5.2021 klo 17-18

Itsemyötätunto hyvinvoinnin tukena, työpaja verkossa. Tarjolla kaikille omaisille sekä vapaaehtoisille, sekä muutoin asiasta kiinnostuneille.

Luennoitsijana psykoterapeutti ja psykologi Mari Viljakainen.

Aika: 25.5.2021 klo 17-18

Järjestetään zoomissa.

Ilmoittautumiset: http://bit.ly/FFEPverkkoluento 20.5. mennessä

seksuaalisuus parisuhteessa, kun puoliso sairastaa psyykkisesti 24.11.2020

Seksuaalisuus parisuhteessa, kun puoliso sairastaa psyykkisesti -verkkoluento

24.11.2020 klo 17-18

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä. Voidaan ajatella, että seksuaalisuus
on sitä, mitä olemme, ja seksuaalinen toiminta sitä, mitä teemme. Seksuaalinen
minäkuva on tärkeä osa persoonaamme, ja sitä voi ilmentää ajatuksissa, mielikuvissa,
tunteissa ja kehossa sekä suhteissa itseen ja toisiin. Parhaimmillaan
seksuaalisuus on energiaa, positiivista voimaa ja vapautta, mutta siihen voi liittyä
myös ahdistusta, pelkoa ja tummia varjoja. (Lähde: Terveyskylä)
Miten puolison psyykkinen sairaus vaikuttaa seksuaalisuuteen parisuhteessa?
Miten rakentaa yhdessä polkua tulla kohdatuksi?

Luennoimassa Anne Markkola (seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti,
psykiatrinen sairaanhoitaja AMK).

Ilmoittautumiset sähköpostilla viimeistään 19.11.2020: [email protected]
Luento toteutetaan Zoom-verkkoympäristöä käyttäen, osallistua voi anonyymisti. Teknistä
tukea saatavilla sekä ennen webinaaria että sen aikana: [email protected] Saat linkin ja
ohjeet osallistumiseen ilmoittautumisen jälkeen lähempänä ajankohtaa.

Vertaisuus Voimavarana: Ilona Toisillemme 28.10.2020 klo 17-18.30 (PERUTTU!)

PERUTTU

Vertaisuus Voimavarana: Ilona Toisillemme -webinaari
28.10.2020 klo 17-18.30

Kansainvälistä vertaistuen päivää vietetään vuosittain lokakuun kolmannen viikon torstaina.
Päivä on vertaistoiminnan ja -tuen juhlapäivä!

Miksi vertaistuki on tärkeää ja millainen merkitys sillä voi olla omassa elämässä?
Tunteilla on keskeinen sija vertaistoiminnassa. Millaisia tunteita on ja miten tunnetaidot edistävät hyvää elämää? Miten vaikeatkin tunteet suojelevat iloa?
Oman kokemuksensa vertaistuesta on kertomassa kokemusasiantuntija.
Luennoimassa Parisuhdekeskus Katajan Laura Huuskonen.

Tule saamaan tunnetietoutta vertaistoimintaan!

Ilmoittautuminen: [email protected] (viimeistään 26.10.2020)

Toteutetaan Zoom-verkkoympäristöä käyttäen. Teknistä tukea saatavilla sekä ennen webinaaria että sen aikana: [email protected]
Saat linkin ja ohjeet osallistumiseen ilmoittautumisen jälkeen lähempänä ajankohtaa.

Itsen kohtaaminen lempeästi kehollisuuden kautta 27.5.2020 klo 13-14:30

 Webinaarissa on käytännönläheinen, mutta silti kehoterapeuttisiin teorioihin pohjautuva sisältö. Käymme läpi liikkeen/kehollisuuden merkitystä tunteiden säätelyyn ja kehomielen hyvinvointiin. Lisäksi tutustutaan kehon ja mielen yhteyteen sekä teoriassa että muutamien helppojen harjoitteiden kautta, joita voi myöhemmin hyödyntää myös itsenäisesti.

Webinaarin pitää FM, kohtaamisen asiantuntija ja tanssi-liiketerapeutti Sonja Jokiranta Luovuuden Lakeus Ky:stä. Tämän osallistavan ja vertaistuellisen verkkoluennon aikana voit halutessasi tehdä Sonjan mukana harjoitteita ja sinulla on mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin chatin kautta.

Ilmoittautumiset 25.5. mennessä [email protected] tai p. 045 231 9505. Ilmoittautumisen yhteydessä saat ohjeistuksen webinaariin osallistumisesta. Osallistujien mikit/webbikamerat eivät ole päällä.

Psykiatrinen hoitotahto 13.5.2020 klo 13

Psykiatrisessa hoitotahdossa ihminen tuo esille hoitoaan koskevia toiveita tulevaisuuden varalle. Etukäteen esitetyt toiveet ovat tärkeitä tilanteessa, jossa ihminen itse ei kykene päättämään hoidostaan. Videoluennon aiheesta pitää Mikko Ketola, hoitotyön kliininen asiantuntija, EPSHP.

Toivon merkitys omaiselle, kun läheinen sairastaa psyykkisesti 5.5.2020 klo 17-19

Kyky toivoa on elämää palveleva. Toivo tuo perusluottamusta elämään: ”Minua varten on hyviä asioita. Tulevaisuudessa minulle tapahtuu hyviä asioita.” Toivoon liittyy myös käsitys siitä, että voi itse vaikuttaa elämänkulkuun. Toivo antaa motivaatiota toimia. Ydinkokemus toivosta antaa uskoa haastavista asioista tai elämänvaiheista selviämiseen.

Mikä on toivon merkitys omaiselle läheisen sairastaessa psyykkisesti, ja miten toivoa voi ylläpitää? Webinaarissa alustus toivosta ja kokemusasiantuntijan tarina. Webinaarin aikana sinulla on halutessasi mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin chatin kautta.

Tunnetaidot: huolen hallinta 16.4.2020 klo 17-18

Huoli ja murehtiminen ovat mielen tapoja käydä läpi epävarmuutta tuottavia asioita. Joskus huoli kuitenkin kasvaa liialliseksi, ja se alkaa kuluttaa voimavaroja. Miten omaa huolta voi hallita? Miten löytää omia hyvinvointia tukevia keinoja epävarmuutta tuottavien asioiden kanssa?

Kenelle?

Läheiset

Ammattilaiset ja opiskelijat

Vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat

 

Missä?

Verkossa

Lisätietoja

[email protected]

tai p. 045 231 9505 / järjestöavustaja

 

Piia Kangastupa
Piia Kangastupa

Aluetyöntekijä

Pin It on Pinterest