Tietoa yhdistyksestä

Tukea, toivoa, mukana, ilona.

JOTTA SINÄ JAKSAT – FINFAMI ETELÄ-POHJANMAA RY

Olemme ihmisläheinen, ammatillinen ja kokemuksellisuuteen perustuva vuonna 2001 perustettu eteläpohjalainen mielenterveysomaisten yhdistys. Vuoteen 2014 yhdistys tunnettiin nimellä Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa.

FinFami on lyhenne lauseesta Finnish Families promoting mental health eli suomalaiset perheet mielenterveyttä edistämässä. Olemme Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry:n jäsenjärjestönä osa valtakunnallista FinFami-perhettä.

Edistämme toiminnallamme mielenterveysomaisten ja läheisten hyvinvointia, elämänlaatua ja arjessa selviytymistä. Toimintamme perustana on ammatillinen omaisneuvonta, vertaisuus sekä vapaaehtoisuus. Yhdistyksen tuki tai toimintaan osallistuminen eivät edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Toimimme omaistyön asiantuntijaorganisaationa koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Alueen väestöpohja on noin 200 000 asukasta. Teemme yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa laaja-alaista mielenterveystyötä ja vaikutamme osaltamme siihen, että kaikki perheenjäsenet tulevat huomioiduksi psyykkisen sairastamisen eri vaiheissa.

 

 

Hallitus

 hallitus[at]finfamiep.fi

Puheenjohtaja Luukaslammi Katja

Joensuu Aimo

Aninko-Rajala Ulla

Takala Tanja

Pohjola Raija

Hakamaa Julia

Loukko Mirja

 

yhdistyksen kokoukset 2020

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n hallitus on päättänyt siirtää yhdistyksen kevätkokouksen järjestettäväksi syyskokouksen yhteydessä 26.9.2020 klo 13:30 alkaen myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja tavalla.

Lue perusteista lisää jäsenkirjeestä.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisen erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella, 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja perhejäsenellä, samoin kunniajäsenellä, on yksi ääni. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen arvot

Kunnioitus, luottamus, lämpö, uskallus, vaikuttavuus ja kansalaisjärjestölähtöisyys.

rahoitus

Yhdistys rahoittaa toimintaansa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA), Veikkauksen tuottoista jakamalla kansalaisjärjestöjen toiminta-avustuksella.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys ottaa vastaan myös lahjoituksia ja testamentteja.

Pin It on Pinterest