Vartu 2010 – 2014

Projekti: Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä 2010-2014

Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä – projektin (Vartu-projektin) tavoitteena oli kehittää omaistyön malli osaksi Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa, laatia alueelliset omaistyön suunnitelmat ja tuottaa ”Hyvä omaistyö”-julkaisu.

Tavoitteena oli myös lisätä omaisten osallisuutta mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä kehittää omaisten kuormittuneisuuden ja masennuksen ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi projektin tavoitteena oli selventää omaisten palveluketjuja sekä omaistyön rooleja julkisen sektorin ja omaisjärjestöjen kesken.

Varhaistuen malli kehitettiin yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ja Etelä-Pohjanmaa ry:n sekä Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdehankkeessa mukana olevien yhteistyötahojen kanssa. Toiminta-alueita olivat Tampere ja Etelä-Pohjanmaa. Tutkimusprojektin rahoiti Raha-automaattiyhdistys ja se toteutettiin v.2010– huhtikuu 2015.

Projekti ” Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä (2010-2014)”  alkoi huhtikussa 2010 yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n sekä julkisen sektorin mielenterveystyön toimijoiden kanssa.  Projektissa kehitettiin psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisille varhaistuen malli.  Projektissa omaisia kohdattiin siellä, missä sairastuneita läheisiä hoidetaan.  Projektin rahoittajana toimi RAY.

Projektin kehittämiä toimintamalleja on lisätty yhdistyksen omaan toimintaan sekä myös EPSHP:n eri yksiköiden toimintaan mm. Törnävän ryhmätoimintojen omaisneuvonta- toiminnaksi.

Kenelle?

Ammattilaisille, jotka kohtaavat omaisia

Milloin?

Projekti on päättynyt.

2010 – 2014

Pin It on Pinterest