Huomioi omaiset

”Palvelut vastaavat ihmisten tarpeita, kun varmistetaan, että ne ottavat huomioon
omaiset ja läheiset sekä voimavarana että tuen tarvitsijoina.”
Kansallinen mielenterveysstrategia

Kun yksi sairastuu – monen maailma muuttuu

Kohtaatko työssäsi psyykkisesti sairastuneita henkilöitä? Työskenteletkö mielenterveyden haasteiden tai päihdeongelmien kanssa kipuilevia ihmisten auttamiseksi? Tunnistatko ja huomioitko työssäsi myös asiakkaasi tai potilaasi lähipiirin?

On tärkeää, että kaikki perheenjäsenet saavat tukea, kun joku perheestä sairastuu psyykkisesti. Omaisella on merkittävä rooli sairastuneen tukemisessa, mutta hänellä voi olla myös omia tuen tarpeita. Erityistä huomioita tarvitsevat lapsiomaiset ja nuoret hoivaajat, jotka ovat usein näkymättömiä taakkansa alla.

Mikä on omaisnäkökulma? Miten huomioida omainen?
Hyödynnä Huomioi omaiset -malli ja ota tarvittaessa yhteyttä yhdistykseemme. Ammattilainen – olemme myös sinua varten!

 

Huomioi omaiset -malli

Ammattilaisille suunnattu menetelmä omaisen tuen tarpeen arviointiin, kun läheisellä on mielenterveysongelmia tai päihderiippuvuutta.

Mini-interventiomalli on kehitetty Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n toimesta, yhteistyössä paikallisten mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyökumppaneiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Neljän kysymyksen avulla ammattilainen voi arvioida omaisen hyvinvointia ja jaksamista, riittävää tiedon ja tuen saantia sekä lasten ja koko perheen huomioimista, ja ohjata omaisen tarvittaessa yhdistyksen omaisneuvonnan ja muun toiminnan piiriin.

Huomioi omaiset -malli

OMAISEN Mielen hyvinvointia vahvistavat tekijät

Pin It on Pinterest