Kunahra 2020-2022

Tietoa projektista

”Kunahra on Etelä-Pohjanmaan murretta ja tarkoittaa kehotusta välittää, huomioida ja reagoida”.

Hankkeen taustalla on ollut tarve tunnistaa, tavoittaa ja huomioida läheisen mielenterveyden tai käytöksen häiriöistä johtuvaa huolta tai rasitusta kokevat, itsekin sairastumis- ja syrjäytymisriskissä olevat nuoret. Kohderyhmänä ovat erityisesti seinäjokiset 15-24 vuotiaat mielenterveysomaiset. Läheinen voi olla nuoren perheenjäsen, sukulainen, ystävä tai seurustelukumppani.

Hankkeen aikana tavoitellaan nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja autetaan heitä tunnistamaan nuoret mielenterveysomaiset ilmiönä ja yksilöinä. Ammattilaisia rohkaistaan ottamaan nuorten kanssa läheiseen liittyvä huoli puheeksi ja ohjaamaan nuoria omaistyön ja vertaistuen piiriin.

Nuoria kohdataan hankkeen järjestämissä teemallisissa, ryhmämuotoisissa tapaamisissa, joissa tarkoituksena on vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia sekä tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta. Nuorille halutaan välittää viesti siitä, että omaiskokemus ei määritä tämän loppuelämää. Toiminnan ja vertaistuen kautta nuorten toivotaan löytävän uusia ilon aiheita. Nuorille tarjotaan myös verkkovälitteistä keskusteluapua.

Hanke työllistää yhden työntekijän.

Toiminta

Projektin vuosikello

Tulossa

Tietoa toiminnasta

Tulossa

Yhteistyö

Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin nuorisotyön, Steissin, Sedun sekä muiden paikallisten toimijoiden ja valtakunnallisen Pesäpuu ry:n kanssa. Yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja/ henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä hanketyöntekijään.

 

Hankekuulumisia

Snapchat -päivystys

Snapchat tunnus: finfamiepnuoret

Snapchat -päivystyksen kutsu Youtubessa

Hanketyöntekijän kirje

Ota yhteyttä

Tommi Kamppinen
Tommi Kamppinen

Hanketyöntekijä

Sosionomi AMK

p. 045 268 0127
[email protected]

Pin It on Pinterest