Kunahra 2020-2022

Tietoa projektista

”Kunahra on Etelä-Pohjanmaan murretta ja tarkoittaa kehotusta välittää, huomioida ja reagoida”.

Hankkeen taustalla on ollut tarve tunnistaa, tavoittaa ja huomioida nuoria, joiden läheiset sairastavat tai oireilevat psyykkisesti. Läheinen voi olla nuoren vanhempi, sisarus, ystävä, kaveri, kumppani, perheenjäsen tai muu nuorelle tärkeä henkilö. Kohderyhmänä ovat erityisesti seinäjokiset 15-24-vuotiaat, mutta todellisuudessa hanke on avoin nuorille iästä ja paikkakunnasta riippumatta.

 

Hanke tarjoaa nuorille keskustelutukea ja vertaistukea, kasvotusten ja verkossa.

Keskustelutukeen voi ottaa yhteyttä nuori, joka haluaa jutella luottamuksellisesti ja halutessaan anonyymisti tilanteestaan. Keskustelu voi tapahtua somen välityksellä tai voidaan varata aika kasvokkaiselle keskustelulle. Keskusteluja ei kirjata! Keskustelutuki voi auttaa mm. hahmottamaan omaa tilannetta sekä omia rajoja. Tarkoituksena on vahvistaa nuorten hyvinvointia sekä tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta.

Hankkeessa on järjestetty nuorten toiminnallisia ja avoimia ryhmiä. Tulevista ryhmistä löydät lisätietoa somesta ja tältä sivulta. Syksyllä 2022 ryhmät kokoontuvat nuorten toiveesta. Ideoita ryhmälle voi ehdottaa ottamalla yhteyttä hanketyöntekijään.

Nuorille on tarjolla vertaistukea Discord alustalla, jolle rekisteröidytään anonyymisti. Vertaisuuden kautta tilanteessa ei tarvitse olla yksin ja nuori voi kokea helpotusta.

Hanke tavoittelee myös ammattilaisia, jotta nuoret läheiset tunnistettaisiin ilmiönä ja yksilöinä. Hankkeen kautta järjestetään luentoja ja toiminnan esittelyjä nuorten parissa työskenteleville ja tuleville ammattilaisille. Ammattilaisia kannustetaan kysymään nuoren läheistilanteesta ja sen vaikutuksista, sekä ohjaamaan nuoria tuen piiriin.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä FinFamin alueyhdistysten, paikallisten sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Materiaaleja

Foorumien raportit

Kunahra-hanke ja Pesäpuu ry järjestivät yhteistyössä foorumin nuorille sekä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Nuorten foorumi pidettiin syyskuussa 2020 Seinäjoella 15–24-vuotiaille nuorille. Tapahtuman teemana oli nuorten ajatukset ja kokemukset omasta ja läheisten mielen hyvinvoinnista. Foorumin tarkoituksena oli kuulla nuorten omia ajatuksia siitä, miten ammattilaiset voisivat parhaiten auttaa nuoria haastavassa tilanteessa. Raportin nuorten foorumista pääset lukemaan tästä.

Ammattilaisille järjestetty foorumi pidettiin marraskuussa 2021. Päivän aiheena oli nuorten hyvinvoinnin tukeminen nuorten toiveiden pohjalta. Tavoitteena oli kehittää ja pohtia vastauksia päivän teemoihin, joita tuotiin edeltävän vuoden nuorten foorumista. Raportin ammattilaisfoorumista pääset lukemaan tästä.

Hankkeen vuosikello

Vuosikellon löydät täältä.

Huoli puheeksi -työkalu

Puheeksi ottamisen työkalulla halutaan muistuttaa ammattilaisia ottamaan huoli puheeksi ja tuomaan esiin hankkeen yhteydenottomahdollisuudet. Vuonna 2020 työkalu syntyi kyselyn pohjalta, joka teeteettiin Seinäjoella nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. 

Huoli puheeksi -työkalu on tarkoitus päivättää hankkeen viimeisenä vuonna. 

Työkalun löydät täältä.

 

Hankkeen toiminta

Vertaistukea Discordissa

Maanantaisin klo 18-19
FinFami asiantuntijavierailulla
Sekasin Gaming -Discord kanavalla

Liity Sekasin Gaming kanavalle tästä

tulevat ryhmät

Keskustelutukea

Yhteystiedot

Suvi Rantamäki
Suvi Rantamäki

Hanketyöntekijä

Sosionomi AMK

p. 045 268 0127

[email protected]

Pin It on Pinterest