Kunahra 2020-2022

Tietoa projektista

”Kunahra on Etelä-Pohjanmaan murretta ja tarkoittaa kehotusta välittää, huomioida ja reagoida”.

Hankkeen taustalla on ollut tarve tunnistaa, tavoittaa ja huomioida läheisen psyykkisestä oireilusta johtuvaa huolta tai rasitusta kokevat, itsekin sairastumis- ja syrjäytymisriskissä olevat nuoret. Nuorille halutaan välittää viesti siitä, että läheiskokemus ei määritä tämän loppuelämää.

Kohderyhmänä ovat erityisesti seinäjokiset 15-24 vuotiaat, joilla on kokemusta läheisen psyykkisestä oireilusta. Läheinen voi olla nuoren perheenjäsen, kaveri, sukulainen tai seurustelukumppani. Kotipaikkakunta tai ikä ei ole peruste nuoren käännyttämiselle pois hankkeen mahdollistaman tuen piiristä.

Nuoria kohdataan hankkeen toiminnallisissa vertaistapaamisissa. Vertaistapaamisten tarkoituksena on vahvistaa nuorten hyvinvointia sekä tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta vertaisuuden kautta. Vertaistapaamisten sekä muun toiminnan suunnittelussa käytetään apuna nuorista koostuvaa ohjausryhmää, johon kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen alueen nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Ammattilaisia tuetaan tunnistamaan nuoret mielenterveysläheiset ilmiönä sekä yksilöinä. Ammattilaisia kannustetaan kysymään ja ottamaan puheeksi läheisen oireilu ja sen vaikutukset nuoreen, sekä ohjaamaan nuoria tuen piiriin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden Finfamin alueyhdistysten sekä valtakunnallisen Pesäpuu ry:n kanssa.

Yhteistyöstä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä hanketyöntekijään.

Nuorille tarjotaan verkkovälitteistä vertais- ja keskustelutukea, yhteydenottokanavat sivun alareunassa.

Tietosuoja

Kunahra kerää henkilötietoja ainoastaan tapahtumiin osallistuneilta. Tietoja voidaan luovuttaa vain tartuntatautilain määräämään tarkoitukseen.

Finfami Etelä-Pohjanmaan tietosuojaselosteen löydät kokonaisuudessaan: https://www.finfamiep.fi/tietosuojaseloste/

Arvontojen säännöt ja ehdot

Projektin vuosikello

Vuosikellon löydät täältä.

Materiaaleja

Huoli puheeksi -työkalu

Puheeksi ottamisen työkalulla halutaan muistuttaa ammattilaisia ottamaan huoli puheeksi ja tuomaan esiin matalan kynnyksen yhteydenottomahdollisuuksia sekä muuta toimintaa hankkeen aikana. 

Työkalu syntyi kyselyn pohjalta, joka teeteettiin Seinäjoella nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Kyselyyn vastasi 36 henkilöä ja vastausprosentiksi saatiin upea 46,15%.  

Huoli puheeksi -työkalua on tarkoitus muokata hankkeen aikana. Toivomme, että lähetätte meille palautetta esitteestä, sen sanomasta sekä etenkin tietoa siitä, oletteko käyttäneet kyseistä työkalua työssänne.

Työkalun löydät täältä.

 

Ammattilaiskyselyn tulokset

Kunahra-hanke teetti ammattilaiskyselyn Seinäjoella lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille keväällä 2020. Kysely toteutetaan uudelleen vuoden 2022 aikana.

Tulokset löydät täältä. 

Puhu Mulle! -Nuorten foorumin loppuraportti

Kunahra-hankkeen ja Pesäpuu ry:n yhteistyössä järjestämä Nuorten foorumi pidettiin 26.9.2020 Seinäjoella 15–24-vuotiaille nuorille. Nuorten foorumin teemana oli nuorten ajatukset ja kokemukset omasta ja läheisten mielen hyvinvoinnista. Foorumin tarkoituksena oli kuulla nuorten omia ajatuksia siitä, miten ammattilaiset voisivat parhaiten auttaa nuoria haastavassa tilanteessa sekä siitä, mitä nuoret toivoivat päättäjiltä nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nuorten foorumista esiin nousseet viestit ja ajatukset on koottu raporttiin kuvien ja tekstin muodossa. Raportin pääset lukemaan tästä linkistä.

Hankkeen toiminta

(klikkaa kuvat suuremmaksi)

Kevään nuorten toiminta

Tammikuu

keskustelutukea

Hankkeen discord-kanava

Vapaaehtoistehtävät

Osallistu somekampanjaan!

Ota yhteyttä

Suvi Rantamäki
Suvi Rantamäki

Hanketyöntekijä

Sosionomi AMK

p. 045 268 0127

[email protected] 

Pin It on Pinterest