Kunahra 2020-2022

Tietoa projektista

”Kunahra on Etelä-Pohjanmaan murretta ja tarkoittaa kehotusta välittää, huomioida ja reagoida”.

Hankkeen taustalla on ollut tarve tunnistaa, tavoittaa ja huomioida läheisen mielenterveyden tai käytöksen häiriöistä johtuvaa huolta tai rasitusta kokevat, itsekin sairastumis- ja syrjäytymisriskissä olevat nuoret. Kohderyhmänä ovat erityisesti seinäjokiset 15-24 vuotiaat mielenterveysomaiset. Läheinen voi olla nuoren perheenjäsen, sukulainen, ystävä tai seurustelukumppani.

Hankkeen aikana tavoitellaan nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja autetaan heitä tunnistamaan nuoret mielenterveysomaiset ilmiönä ja yksilöinä. Ammattilaisia rohkaistaan ottamaan nuorten kanssa läheiseen liittyvä huoli puheeksi ja ohjaamaan nuoria omaistyön ja vertaistuen piiriin.

Nuoria kohdataan hankkeen järjestämissä teemallisissa, ryhmämuotoisissa tapaamisissa, joissa tarkoituksena on vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia sekä tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta. Nuorille halutaan välittää viesti siitä, että omaiskokemus ei määritä tämän loppuelämää. Toiminnan ja vertaistuen kautta nuorten toivotaan löytävän uusia ilon aiheita. Nuorille tarjotaan myös verkkovälitteistä keskusteluapua.

Hanke työllistää yhden työntekijän.

Toiminta

Projektin vuosikello

Vuosikellon löydät täältä.

Yhteistyö

Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin nuorisotyön, Steissin, Sedun sekä muiden paikallisten toimijoiden ja valtakunnallisen Pesäpuu ry:n kanssa. Yhteistyöstä kiinnostuneita tahoja/ henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä hanketyöntekijään.

 

Huoli puheeksi -työkalu

Puheeksi ottamisen työkalulla halutaan muistuttaa ammattilaisia ottamaan huoli puheeksi ja tuomaan esiin matalan kynnyksen yhteydenottomahdollisuuksia sekä muuta toimintaa hankkeen aikana. 

Työkalu syntyi kyselyn pohjalta, joka teeteettiin Seinäjoella nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Kyselyyn vastasi 36 henkilöä ja vastausprosentiksi saatiin upea 46,15%. 

Esitettä oli tarkoitus rakentaa työpajassa yhdessä ammattilaisten kanssa, mutta vallitsevissa poikkeusoloissa päädyimme tekemään sekä julkaisemaan työkalun eri tavalla, kuin alun perin oli suunniteltu.  

Huoli puheeksi -työkalua on kuitenkin tarkoitus muokata hankkeen aikana. Hankkeen loppupuolella työkalu olisi sellainen, missä näkyisi mahdollisimman monen ammattilaisen yhteinen kädenjälki. 

Toivomme, että lähetätte meille palautetta esitteestä, sen sanomasta sekä etenkin tietoa siitä, oletteko käyttäneet kyseistä työkalua työssänne.

Työkalun löydät täältä.

 

Ammattilaiskyselyn tulokset

Kunahra-hanke teetti ammattilaiskyselyn Seinäjoella lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille keväällä 2020.

Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään, miten paljon nuoria mielenterveyden haasteista omaavia kohdataan. Haluttiin myös ottaa selvää, miten nuorten huolet tulevat esiin ja minkälaisia työkaluja ammattilaiset omaavat nuorten mielenterveysläheisten kanssa työskennellessä. Näiden lisäksi haluttiin tarkastella, minkälaisia tukikeinoja ammattilaiset kaipaavat nuorten kohtaamiseen, joiden läheinen sairastaa tai oireilee psyykkisesti.

Kysely toteutetaan uudelleen vuoden 2022 aikana.

Tulokset löydät täältä. 

Snapchat-tunnus:

finfamiepnuoret

Hankekuulumisia

toiminnalliset teemapäivät

Nuorten päivä

Kunahra-hankkeen discord

Ohjelma viikolla 31-32

Nuorisofoorumi

Nuorten vertaistapaamiset

kerro onnistumisestasi

Ota yhteyttä

Tommi Kamppinen
Tommi Kamppinen

Hanketyöntekijä

Sosionomi AMK

p. 045 268 0127
[email protected]

Pin It on Pinterest