Taide ja kulttuuri tekee lähtökohtaisesti ihmiselle hyvää. Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvään elämään ja terveyteen tunnistetaan laajalti. Keinot kokea mielihyvää voivat olla sekä kulttuurin omaehtoista luomista tai sen kuluttamista.

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta kulttuuri? Usein kulttuuri ymmärretään taiteena, mutta sillä tarkoitetaan kaikkea muutakin ihmisen toimintaa, itseilmaisua ja ihmisten keskinäisiä kohtaamisia sekä niistä syntyvää jälkeä. Laajimmillaan kulttuurin määritelmiin liitetään myös esimerkiksi arvot, perinteet ja elämisen mallit.

Entä miten kulttuuri sitten liittyy hyvinvointiin? Maailman terveysjärjestö WHO on raportoinut esimerkiksi taiteiden positiivisesta merkityksestä yksinäisyyden vähentymiseen, stressin lievittymiseen, minäpystyvyyden vahvistumiseen ja selviytymiskeinojen kehittymiseen. Taide- ja kulttuuriosallistuminen aktivoi aisteja ja mielikuvitusta, herättää tunteita ja lisää sosiaalista vuorovaikutusta, jopa fyysistä toimintaa. Yksilötason hyvinvointia vahvistavat kaikki mahdollisuudet toteuttaa itseään, osallistua ja jättää jälkensä, löytää merkityksiä olemassaololle. Kulttuuri on kaikkea tätä.

Kulttuurin hyvinvointia tukevat vaikutukset ulottuvat läpi koko ihmisen elämänkaaren. Taloudellinen, terveydellinen tai sosiaalinen tilanne taikka status eivät määrittele sitä, kenen elämää kulttuurihyvinvointi voi rikastuttaa ja kuinka paljon. Siksi kulttuurihyvinvointi edistää myös ihmisten samanarvoisuutta.

Kulttuurihyvinvointi on keskeisessä roolissa myös järjestölähtöisessä mielenterveysomaistyössä. FinFami Etelä-Pohjanmaan ry:n toiminnassa on esimerkiksi nautittu näyttämötaiteista, kirjoitettu runoja, vierailtu museoissa ja ihailtu kulttuurihistoriallisia maisemia. Historian siivittäminä, halusimme nostaa kulttuurihyvinvoinnin yhdistyksemme 20. juhlavuoden teemaksi! Pyrkimyksenämme on jatkossakin tarjota osallisuuden ja luovuuden mahdollisuuksia, kauneutta ja merkityksellisyyttä omaisen toipumispolulle.

Kulttuurihyvinvoinnin lisääminen on satsaus tulevaisuuteen. Hyvän tulevaisuuden toivo rakentuu sille, miten onnistumme yhteistyössä avaamaan toisillemme mahdollisuuksia kuvitella hyvä tulevaisuus, joka on niin haluttava, että syntyy tahtoa alkaa tehdä sitä todeksi.” (Huhtinen-Hilden 2020).

Noora Nieminen

Lisätiedot ja yhteydenotot

Julia Hakamaa
Julia Hakamaa

Toiminnanjohtaja

Lähteet

Pin It on Pinterest