MIPA 2.0 on kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun valtakunnallinen tutkimusohjelma-hanke (2019-2021), joka jatkaa aikaisempaa järjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA  2015–2018). Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö.

Tutkimusohjelma -hankkeessa kehitetään mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, läheisten hyvinvoinnista, järjestöjen tarjoamasta osallisuudesta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä ja mielenterveyttä edistävästä työstä.

Läheisten hyvinvointiin kohdistuvan MIPA -tutkimuksen taustalla on ollut tarve selvittää lähipiirin kokemaa kuormitusta, heitä koskevia palvelujärjestelmältä mahdollisesti huomioitta jääviä ongelmia sekä omaisten mielen hyvinvointia ja sitä vahvistavia tekijöitä. Näkökulmana tutkimuksessa on positiivinen mielen hyvinvointi, jota osoittavat muun muassa elämänhallinnan tunne, toiveikkuus ja kyky kohdata vastoinkäymisiä.

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry pääsi mukaan yhdeksi omaisten mielen hyvinvointia koskevan tutkimushankkeen tietolähteeksi. Kesän ja syksyn (2019) aikana omaisten mielen hyvinvoinnista toteutettiin MIPA -kysely, johon vastasi yhteensä 363 henkilöä. Vastaajista 50 oli Etelä-Pohjanmaan Finfamilaisia ja heistä hieman yli puolet sairastuneen läheisensä vanhempia, noin joka kolmas puoliso/ex-puoliso ja joka kymmenes lapsi tai sisarus. Vastauksia kerättiin FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n omaisryhmistä ja yhdistyksen verkkosivujen kautta. Kiitos kaikille vastanneille!

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n kyselyaineistosta tullaan julkaisemaan kirjoitus jäsentiedotteessa 1/2020 ja tuloksia hyödynnetään yhdistyksen tulevissa koulutuksissa, edunvalvonnassa sekä toiminnan kehittämisessä. Tutkija Sari Jurvansuu on paikalla Hyvän mielen lounaalla 30.11 esittelemässä tutkimustuloksia ja vastaamassa tutkimusta koskeviin kysymyksiin. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

 

Suurin niistä on rakkaus

MIPA tutkijat Sari Jurvansuu ja Heli Ringbom ovat käyneet läpi omaisten mielen hyvinvointia koskevan kyselyn aineistoa ja poimivat aineistoista omaisten kuvauksia tunteistaan mielenterveys- tai päihdeongelman omaavaa läheistään kohtaan.    Avoimeen kysymykseen vastasi kaikkiaan 141 omaista.

Tutkijat totesivat, että omaisten tunteet päihde- tai mielenterveysongelmaista läheistään kohtaan olivat moninaisia ja ristiriitaisia. Omaisen syvä tunneside läheiseen vaikeuttaa omasta hyvinvoinnista huolehtimista ja rajojen asettamista. Läheisen tilanne aiheutti hätää, surua, toivottomuutta ja pelkoa, mutta useimmin mainittu tunne oli rakkaus.

Kaikkiaan tulokset valottivat omaisten elämäntilanteiden kuormittavuutta, huolenpidon intensiivisyyttä sekä tarvetta saada tukea omalle jaksamiselle ja kattavia mielenterveys- ja päihdepalveluja läheiselle. Aineistosta julkaistaan artikkeli tietopuu- sivustolla  syksyn 2019 aikana.

 

MIPA -tutkimus tuottaa tietoa keinoista, joilla voimme tukea paremmin omaisten jaksamista ja arjessa selviytymistä. Tulokset antavat myös aineksia yleisempään vaikuttamistoimintaan omaisten aseman ja palvelujen parantamiseksi.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Julia Hakamaa
Julia Hakamaa

Toiminnanjohtaja

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest