Sidosryhmäkysely yhteistyökumppaneille toteutettiin 14.-28.5.2019. Kysely lähetettiin 71 yhteistyötahon työntekijälle ja vastauksia saatiin 37, jolloin vastausprosentti oli 52%. Suurin osa vastaajista (19) oli terveysalalta, sosiaalialaa vastaajista edusti seitsemän, oppilaitoksessa työskenteli neljä ja järjestötyössä kolme, muita vastaajia oli neljä.

Yhteistyökumppanimme tunnistavat meidät vertaistukea monipuolisesti toteuttavaksi tahoksi, joka huomioi toiminnassaan myös perheet. Meitä arvostetaan omaistyön asiantuntijoina ja järjestövaikuttajana.

Arvoistamme parhaiten ovat yhteistyössä välittyneet lämpö, luottamus, kansalaislähtöisyys ja kunnioitus. Vastauksissa yhteisön vetovoimaisuus ja uskallus jäivät edellä mainittujen ominaisuuksien varjoon.

Yhteistyökumppaneillemme on tärkeää muun muassa, että FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:

…tarjoaa vahvan tuen mielenterveydenhäiriöistä kärsiville ja heidän läheisilleen.
… on matalan kynnyksen turvapaikka omaisille.
… jatkaa aktiivista toimintaansa stigman vähentämiseksi.

 

Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

Lisätiedot ja yhteydenotot

Julia Hakamaa
Julia Hakamaa

Toiminnanjohtaja

Pin It on Pinterest