Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on neljän vuoden ajan kehitetty mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakasta vieroitusta psykiatrian toiminta-alueen Savuttomuus-työryhmässä. Työryhmään kuuluu kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia, mukana myös FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n omaisneuvoja.

Sairaanhoitopiiri osallistui vuosina 2017–2018 valtakunnalliseen MITU-savuttomuushankkeeseen, jossa selvitettiin mielenterveys – ja päihdepotilaita hoitavien ammattilaisten asenteita tupakasta vieroitukseen ja kehitettiin heitä ohjaamaan, tukemaan ja neuvomaan potilaita korvaus- ja lääkehoitoihin, mikäli potilaat olivat sairautensa ohella motivoituneita lopettamiseen. Hankkeen aikana koulutettiin EPSHP:n kokemusasiantuntijoista neljä henkilöä savuttomuuskoutseiksi. Koutsin voi tilata vertaistueksi tupakoinnin lopettamista suunnittelevalle osasto- ja avohoidossa olevalle asiakkaalle hoidon alkuvaiheesta alkaen. Tupakastavieroitusryhmiä tupakoinnin lopettamista suunnitteleville yhdessä koutsin kanssa on järjestetty vuodesta 2017 lähtien.

Mitä olemme oppineet tupakoinnin lopettamisesta ryhmässä?

Tupakoinnin lopettaminen voi kestää pitkään. Lopettamisen suunnittelu voi viedä aikaa jopa vuoden. Jokainen ryhmänjäsen etenee oman tahtinsa mukaan. Ryhmänohjaaja ja savuttomuuskoutsi kulkevat lopettajien rinnalla tukien ja kuunnellen. Ryhmässä saa hyvää vertaistukea. Tupakoinnin lopettamista suunnitteleva ei olekaan enää yksin.

Ryhmäläiset miettivät mitä he itse ajattelevat tupakoinnistaan ja lopettamisesta. Tutustutaan omaan tupakointiin pitämällä tupakkapäiväkirjaa, jonka avulla tutkitaan sitä, millaiset tunnetilat liittyvät tupakointiin. Monet sanovat, että tupakointi on vain tapa. Tupakkapäiväkirjan avulla tullaan tietoiseksi tästä tavasta. Tupakoinnin ja tupakoimattomuuden positiivisia ja negatiivisia asioita kirjataan kotitehtävänä lomakkeelle. Tupakoinnilla on positiivinen merkitys henkilön elämässä. Se on ratkaisu tunteiden käsittelyyn ja palkinto työsuorituksista. Se tauottaa päivää ja sen avulla voi käydä hyviä keskusteluja tupakoivien kavereiden kanssa. Se voi olla ystävä. Siitä tulee ongelma vasta kun siitä haluaa eroon.

Ryhmässä keskustellaan siitä, mitä hyötyjä henkilö saa tupakoinnista ja mitä hyötyjä tupakoinnin lopettamisesta seuraisi. Mitä riskejä henkilö kokee tupakoinnista seuraavan itselleen, lapselleen, ja perheelleen. Pohditaan sitä, mitkä asiat estävät tupakoinnin lopettamista ja miten esteitä voisi purkaa ja mitkä asiat auttaisivat tupakoinnin lopettamisessa.

Taustalla on usein vahva nikotiiniriippuuvuus, jolloin sopiva tupakastavieroituslääkehoito tai nikotiinikorvaushoito auttavat lopettamisessa.

Tupakointi voi alentaa psyykelääkkeiden tehoa, jolloin tupakoivilla joudutaan usein käyttämään korkeampia annoksia psyykelääkkeitä kuin ei-tupakoivilla. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen lääkeannoksia voidaan mahdollisesti pienentää yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Lääkärin on hyvä tietää tupakoinnissa tapahtuvista muutoksista lääkeannosten tarkistamiseksi.

Koettuja hyötyjä tupakoinnin lopettamisesta ovat elämänlaadun paraneminen, rahan säästyminen, terveyden koheneminen, unen laadun paraneminen, masentuneisuuden ja ahdistuksen lievittyminen.

Vinkkejä tupakoinnin lopettamista suunnittelevalle:

 • Valmistaudu lopettamiseen hyvissä ajoissa etukäteen ja päätä lopettamispäivä.
  Kerro lähipiirillesi, että olet lopettamassa tupakoinnin.
 • Rohkene pyytää apua ja tukea terveydenhuollosta. Oman kuntasi terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, psykiatrian poliklinikoilta ja osastoilta sekä päivä- ja ryhmätoiminnoista saat tukea tupakoinnin lopettamiseen.
 • Tukea voivat antaa myös esim. perheenjäsenet, ystävät, työkaverit, apteekit ja valtakunnallinen Stumppi maksuton neuvontanumero arkisin kello 13–18 puh 0800 148 484 tai verkkosivut www.stumppi.fi
 • Tiedosta ja tunnista vieroitusoireet esim. ärtyisyys, kärsimättömyys, keskittymisvaikeudet, univaikeudet, päänsärky. Oireet alkavat 2–12 tunnin kuluttua tupakoinnin lopettamisesta ja valtaosalla helpottavat kuukauden kuluessa.
 • Koska tupakointi on myös tottumus, keksi jotain muuta terveellisempää tekemistä sen tilalle.
  Mieti, miten toimit toisin tilanteissa, joissa olet ennen tupakoinut.
 • Vieroitushoito on yleensä tarpeen, jos poltat yli 10 savuketta/vrk. Nikotiinikorvaushoidon tarkoitus on estää vieroitusoireet ylläpitämällä riittävä nikotiinipitoisuus elimistössä tupakoinnin loputtua.
 • Tiedosta, että ruokahalu kasvaa, siksi paino voi nousta muutamia kiloja. Painonnousun haitta terveydelle on kuitenkin pienempi kuin tupakoinnin.

Tsemppiä kaikille: koskaan ei ole liian myöhäistä lopettaa tupakointia!

Kirjoittaja on kehittämissuunnittelija ja tupakastavieroitushoitaja Reetta-Maija Luhta, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikössä.

FinFami Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonnasta omaiset saavat halutessaan tupakointipäiväkirjan tuekseen tupakoinnin lopettamiseen.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Tuija Ikola
Tuija Ikola

Omaistyöntekijä

Psyk. sairaanhoitaja AMK

p. 040 410 2549

[email protected]   

 

Lisätietoja

Lisätietoja savuttomuuskoutsin tilaamisesta:

Voimaa arkeen-kurssitoiminta

Krista Rintamäki

[email protected]

p. 050 474 2802

Tupakastavieroitusryhmä

Seuraava tupakastavieroitusryhmä alkaa Toimintojen talolla 7.10.2020 kello 13.00-14.30 ja kokoontuu viisi kertaa.

Ilmoittautumiset:

Reetta-Maija Luhta

puh. 050 474 3122 (kello 9.00-14.30 välillä)

Pin It on Pinterest