Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen tutkimushanke MIPA 2.0 omaisten hyvinvointikyselyn perusteella, omaisen hyvinvointi on kytköksissä sairastuneen läheisen palvelunsaantiin. Kun läheinen saa tarvitsemaansa tukea ja palveluita, parantaa se omaisen mielen hyvinvointia. Vastaavasti, kun omainen saa tukea ja palveluita, on sillä positiivinen vaikutus sairastuneen läheisen hyvinvointiin. Myös lähiyhteisöltä saatu tuki on omaiselle tärkeää.

MIPA -kyselystä kävi valitettavasti ilmi myös, että mielenterveys- ja päihdeomaiset kokevat usein jäävänsä palvelujärjestelmässä näkymättömiksi. Lähipiiri olisikin tärkeä huomioida palveluissa myös avun tarvitsijana, ei pelkästään sairastuneen hoitoon liittyen, kuten sen tukena.

Julkisen sosiaali- ja terveyshuollon piirissä on kovin niukasti omaisille suunnattuja palveluita ja suurin osa palveluista löytyykin kolmannelta sektorilta. Palveluiden saatavuus ei ole ainoa ongelma, vaan myös omaiselle oikeanlaisen palvelun ja avun löytäminen.

Avun pyytäminen voi olla korkea kynnys useille, ja sitä nostaa se jos mielenterveys- ja päihdeomainen ei tiedä millaista apua on saatavilla. Tähän tarkoitukseen FinFami julkaisi kevään 2020 aikana valtakunnallisen verkkopalvelun jota mielenterveysomaiset ovat olleet mukana kehittämässä.

Palvelutarjotin on matalan kynnyksen palvelu josta voi saada toivoa ja tukea omaan tilanteeseen. Sinne on listattu erilaisia palveluita, joista omaiset ovat itse hyötyneet, tai joista he ovat kuulleet. Sieltä löytyy myös paljon tietoa mielen sairauksista.

 

 Esimerkkejä palveluista Etelä-Pohjanmaan alueella;

  • FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n toimintaan kuuluu omaisneuvonta, jossa omainen voi käydä keskustelemassa luottamuksellisesti tilanteestaan. FinFami E-P:llä on myös erilaisia vertaistukiryhmiä ja teemallisia läheisiltoja.
  • EPSHP:n omaisneuvonnasta voi hakea tukea silloin kun läheisesi on Törnävällä osastohoidossa.
  • Kohtaamispaikka Olkkari järjestää kokemusasiantuntijan vastaanottoja, joissa on säännöllisin väliajoin tavattavissa myös kokenut mielenterveysomainen.
  • Kriisikeskus Mobile Seinäjoki tarjoaa ammatillista keskusteluapua nopeasti, kotikunnasta riippumatta. Keskustelut onnistuvat joko paikan päällä, verkon kautta tai puhelimitse.
  • Seinäjoen Päihdeklinikka tarjoaa apua myös rahapeli- ja päihderiippuvaisten läheisille ja omaisille.
  • Lakeuden Omaishoitajien Meidän erityinen perhe- hankkeen tarkoituksena on antaa tukea ja tuoda iloa erityislapsiperheille monin erilaisin keinoin. Toiminta keskittyy erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempien parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja terveiden sisarusten hyvinvointiin sekä tarjoaa koko perheelle mukavaa yhdessä tekemistä.
  • Tukea voi hakea monenlaisiin elämäntilanteisiin seurakunnasta.
  • Apua voi saada myös terveydenhuollon kautta hakeutumalla mielenterveysammattilaisen vastaanotolle.

Omaiset mukana palveluiden kehittämisessä

Myös omaisilla on mahdollisuus osallistua palveluiden kehittämiseen eri tavoilla. Siihen on monenlaisia eri keinoja, joihin voi osallistua sen verran kun itselle sopii. Yhteiskunnallisella tasolla asioihin vaikuttaminen vie aikaa, mutta pienistä puroista voi syntyä suuri joki.

Yksi helpoimmin lähestyttävistä tavoista on asiasta puhuminen ja oman kokemuksen jakaminen niin pienelle kuin suuremmallekin kuulijamäärälle, kuitenkin itseään ja läheistään suojaten.

FinFamin omaisille suunnattua palvelutarjotinta kehitetään koko ajan, ja jos haluat olla mukana vaikuttamassa palvelutarjottimen sisältöön, älä epäröi antaa palautetta. Sen voi tehdä myös nimettömänä.

Seinäjoen mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraatitoiminta mahdollistaa vuoropuhelua palveluiden käyttäjien, omaisten ja ammattilaisten välillä. Yhdistys on mukana myös muissa vaikuttamisverkostoissa ja työryhmissä, joissa omaisen ääni on keskeinen viestimme.

Myös FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n omaistyön strategiaan ja yhdistyksen toteuttamiin palveluihin voi vaikuttaa antamalla palautetta. Tänä vuonna uudistetaan myös FinFami keskusliiton omaistyön strategia. Keskusliiton kotisivuilta löytää tarkemmat neuvot, miten siihen voi vaikuttaa.

Roosa Tapio
Roosa Tapio

Järjestöavustaja

Lähteet

Jurvansuu, S. sekä FinFami ry.

omaisten mielen hyvinvointi -infograafi

Pin It on Pinterest