Aluetyöntekijän ajatuksia vapaaehtoistyöstä

Olen viettänyt lapsuuden ja nuoruuden urheillen, jota vapaaehtoiset eri tehtävissä ovat olleet mahdollistamassa. Omat vanhempani ovat toimineet harrastuksissani vapaaehtoisina, sitä kautta minäkin sain kipinän vapaaehtoistyöhön. Aikuisena olen saanut nauttia erilaisista tapahtumista, joissa vapaaehtoisten työpanoksen rooli on ollut merkittävä.  Vapaaehtoisten toimintaan mukaan saaminen on nykyään haastavampaa kuin ennen. Onkin tärkeää, että saisimme toimintaan mukaan nuoria ja työikäisiä, jotta nykyiset kokeneet konkarit voivat siirtää ”hiljaista tietoa” eteenpäin.

Vapaaehtoistyön tulee olla sellaista, että se tuottaa yksilölle iloa, toivoa ja mahdollistaa mukana olemisen omana itsenä. On tärkeää, että omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita pääsee hyödyntämään vapaaehtoistehtävissä. Jokaisella on vuorokaudessa se 24 h, joten on tärkeää miettiä, että millaisia tehtäviä, miten usein ja minkä aikaa kerrallaan on valmis antamaan. Antaessaan ihminen voi myös saada itselleen hyvää mieltä, iloa, toivoa ja yhteisön, johon kuulua. Vapaaehtoistyö tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Elämäntilanteet muuttuvat ja se kuuluu meidän kaikkien elämään. Vapaaehtoistyön voi aloittaa ja lopettaa, oman elämäntilanteen mukaan. Minullakin oli pitkä tauko vapaaehtoistyöstä. Sosionomiopintoihin liittyvien harjoitteluiden kautta minulle avautui ovi hallitustyöskentelyyn ja mielenterveydenedistämiseen kahdessa eri yhdistyksessä. Vapaaehtoisuus toi minulle iloa elämään, mahdollisuuden oppia uutta, rakentaa verkostoja/saada sosiaalisia kontakteja sekä mahdollisuuksia tutustua erilaisiin toimijoihin ja toiminnassa mukana oleviin ihmisiin.  Vapaaehtoisuus voi oman hyvinvoinnin lisäksi edistää esim. työllistymismahdollisuuksia.

Yhdistystoiminnassa pääsee tekemään yhteistyötä saman henkisten ihmisten kanssa. Ammattilaiset ja vapaaehtoiset tuovat jokainen tärkeän työpanoksensa yhteen, edistääkseen itselle ja/ tai läheisille merkityksellisiä asioita. Vapaaehtoisuus on tuonut minulle voimavaroja, vahvistanut omia mielenkiinnonkohteita, olen päässyt hyödyntämään vahvuuksiani ja kiinnostuksen kohteita. Vapaaehtoistyön kautta olen saanut elämääni mahtavia tyyppejä, onnistumisen kokemuksia, ainutlaatuiset yhteisöt, joissa olen saanut nauraa ja oppia valtavasti. Olen päässyt erilaisiin koulutuksiin, joista saatu tieto on auttanut minua henkilökohtaisessa elämässä sekä työuralla.

     Lisätietoa:

Petra Reinikainen
Petra Reinikainen

Aluetyöntekijä

Sosionomi AMK

p. 050 338 0845

[email protected]

Pin It on Pinterest