Edunvalvonta

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on ottanut edunvalvonnallisen vastuun toimia mielenterveysomaistyön asiantuntijana ja järjestövaikuttajana.

Asiantuntijuutemme perustuu läheisten kokemuksiin, ammatilliseen osaamiseen sekä yhteistyöhön. Tehtävän toteuttamiseksi tarjoamme mielenterveysomaisille ja muille sidosryhmillemme tietoa, tukea ja toivoa.

Tavoitteemme on, että

mielenterveysomaiset tunnistetaan ilmiönä ja huomioidaan yksilöinä

hoitotyössä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa myös läheiset kohdataan arvostavasti

omaiset kokevat osallisuutta ja saavat vaikuttamismahdollisuuksia itseään koskevissa asioissa

läheisen huoli sekä jaksaminen otetaan vakavasti

Tehtävää varten

toimimme yhteistyössä valtakunnallisen FinFami ry:n ja sen muiden jäsenyhdistysten kanssa

osallistumme valtakunnallisiin mielenterveysomaisten ja mielenterveyden teemaviikkoihin ja kampanjoihin

järjestämme edunvalvontaan liittyvää, luotettavaan tietoon perustuvaa koulutusta sekä vaikuttamistilaisuuksia

annamme lausuntoja ja otamme kantaa, viestimme aktiivisesti

edistämme positiivista mielenterveyttä ja kokemusasiantuntijuutta

Lisätietoja

Noora Nieminen
Noora Nieminen

Toiminnanjohtaja

Työskentelymuotoja

Psykiatrinen hoitotahto
  • Psykiatrisella hoitotahdolla voi kertoa omaa hoitoa ja hoivaa koskevan tahtonsa. 
  • Etukäteen esitetyt toiveet ovat tärkeitä etenkin tilanteessa, jossa potilas ei itse kykene päättämään hoidostaan.
  • Hoitotahto vahvistaa potilaan itsemääräämisoikeutta.
  • Henkilökunta saa tietoa potilaan elämänarvoista ja pystyy paremmin noudattamaan niitä hoidossa, mikä helpottaa ongelmatilanteiden hoitoa sekä avoterveydenhuollossa että osastohoidossa.

Psykiatrisen potilaan hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahtoni

Taustatietoa käytön tueksi

recovery -toipumisorientaatio

Toipumisorientaatiosta on vähitellen tullut keskeinen viitekehys mielenterveyspalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen monissa maissa. Se on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Tavoitteena on, että henkilökohtainen toipumisprosessi johtaa tyydytystä tuovaan ja toiveikkaaseen elämään psyykkisen sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta.

Recovery, eli toipumisorientaatio on saamassa jalansijaa myös suomalaisessa mielenterveystyössä. Käyttöönotto on erityisesti psykiatrisessa sairaalahoidossa kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Henkilöstön kouluttamisella ja erilaisten teknologioiden käytöllä on ollut edistävä vaikutus.

FinFami Keskusliitto on mukana Recovery -toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeessa, jossa kehitetään toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin. Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa, järjestetään koulutuksia ja kehitetään palveluja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä hallinnoi Lapin yliopisto.

FinFamin ohella muita osatoteuttajia ovat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Mielenterveyden keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tavoitteena on Recovery-orientaation käsitteellistäminen ja soveltaminen suomalaisiin mielenterveyspalveluihin. Lue lisää hankkeen omilta sivuilta.

FinFamin tavoitteena on edistää mielenterveysomaisten osallisuutta kehittämistyössä ja lisätä läheisten ja perheen huomioimista palveluissa. Lue lisää FinFamin sivuilta.

Recovery Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä tavoitteena on Recovery-ajattelun käsitteellistäminen ja soveltaminen psykiatrian toiminta-alueen tuottamiin palveluihin sekä palveluprosessien vaikutusten arviointi. Palveluprosessien kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota palveluiden käyttäjien osallisuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin.

Kehittämistyössä huomioidaan yhteistyö perustason palveluiden tuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisuuteen sekä moniammatilliseen osaamiseen perustuvien työmuotojen kehittäminen ja saavutettavien ja joustavien palvelukokonaisuuksien rakentaminen niiden avulla ovat yhtenä keskeisenä tavoitteena sairaanhoitopiirissä. FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mukana yhteistyössä.

Lisätietoja Tuija Ikola p. 040 410 2549 tai [email protected]

Seinäjoen Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraati
  • Seinäjoen raati on perustettu vuonna 2016, tarkoituksena palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.
  • Raadin tarkoituksena on palveluiden käyttäjän ja omaisten näkemysten kuuleminen sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa.
  • Raatiin kuuluu mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaita, omaisia, kokemusasiantuntijoita sekä ammattilaisia ja päättäjiä.
  • Yhteistyö perustuu rakentavaan vuorovaikutukseen ja pyrkimykseen ymmärtää kaikkia osapuolia.
  • Raati toteuttaa yhteiskehittämisen tueksi ja toteuttamiseksi erilaisia kyselyitä, työpajoja, kokoontumisia ja tapahtumia.
  • Vuoden 2019 painopiste raadin toiminnassa on ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla toteutettava yhteiskehittämisen työpaja – seuraa ilmoittelua!

Ajankohtaista

Liiallista itsekritiikkiä voi hallita

Liiallista itsekritiikkiä voi hallita

Melkein kaikkien pään sisällä asuu se pieni, ilkeä ääni, joka on aina huomauttelemassa ja piikittelemässä, kun jokin tekemäsi asia ei mene ihan nappiin. Tämä ääni tunnetaan myös nimellä itsekriitikko. Miten itsekriitikon saa hiljennettyä, ja kuinka voit oppia...

lue lisää
Koko perheen voimaantumispäivä

Koko perheen voimaantumispäivä

Tämän vuoden Ilonan päivän kunniaksi järjestetty tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Hyvinvointitila Luovuuden Lakeuden kanssa. Luovuuden Lakeuden hyvinvointitila sijaitsee Lapuan Tiistenjoella, kauniin maalaismaiseman keskellä. Tapahtuma oli ilmainen ja avoin...

lue lisää

Pin It on Pinterest