Yhdistys

Jotta sinä jaksat – Finfami Etelä-Pohjanmaa ry

Useimmat meistä kohtaavat elämänsä aikana tilanteita, jolloin läheisellä on vaikeaa. Tilanne herättää paljon huolta, monia tunteita ja koettelee jaksamista. Tällöin on tärkeää, että on joku, joka seisoo rinnalla. Me FinFami Etelä-Pohjanmaa ry olemme olemassa juuri siksi, että kenenkään ei tarvitse jaksaa yksin.

Olemme ihmisläheinen, ammatillinen ja kokemuksellisuuteen perustuva eteläpohjalainen kansalaisjärjestö, joka on Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry:n jäsenjärjestönä osa FinFami-perhettä.

Edistämme toiminnallamme mielenterveysomaisten ja läheisten hyvinvointia, elämänlaatua ja arjessa selviytymistä. Omaislähtöisyys ja yhteistyö ovat kaiken toimintamme perusta. Yhdistyksen muita perusarvoja ovat inhimillisyys, avoimuus, luotettavuus ja tasapuolisuus.

Järjestämme paljon erilaista toimintaa omaisille ympäri vuoden. Vertaisryhmiin, erilaisille retkille ja tapahtumiin, vapaaehtoistoimintaan sekä nuorten omaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat saada tukea arkeensa ja kuulla kokemuksia ja tietoa niin vertaisilta kuin asiantuntijoiltakin.

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry toimii omaistyön asiantuntijaorganisaationa Etelä-Pohjanmaalla viidellä alueella (Seinäjoen seutu, Härmänmaa, Järviseutu, Kuusiokunnat ja Suupohja). Alueen väestöpohja on noin 200 000 asukasta. Teemme yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa laaja-alaista mielenterveystyötä ja vaikutamme osaltamme siihen, että kaikki perheenjäsenet tulevat huomioiduksi psyykkisen sairastamisen eri vaiheissa.

Hallitus

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry toimii viidellä seutukunnalla.

Jokaisesta seutukunnasta on hallituksessa kaksi jäsentä, joista toinen on omainen.

Hallitus kokoontuu noin seitsemän kertaa vuodessa. Hallitus on yhdistyksen toiminnasta ja taloudenhoidosta päättävä elin. Toiminnanjohtaja hoitaa toimenkuvansa mukaisesti yhdistyksen taloutta ja hallintoa, esimerkiksi toimien yhdistyksen työntekijöiden esimiehenä sekä yhdistyksen kokousten valmistelijana ja sihteerinä.

Vuosikokouksissa (maaliskuussa ja lokakuussa) käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksiin voivat osallistua kaikki yhdistyksen rekisteröidyt jäsenet sekä myös yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Vuoden 2019 kokousaikataulu

Härmänmaa

Järviseutu

Seinäjoen seutu

Suupohja

Puheenjohtaja

Luukaslammi Katja
046 851 2107
katja.luukaslammi[at]kauhajoki.fi

Rahoitus

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan pääasiassa Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusosasto) myöntämillä toiminta- ja projektiavustuksilla. Vuoden 2017 perusjärjestötyötä ja alueellista omaistoimintaa rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen 195.000 euron kohdennetulla toiminta-avustuksella. Lisäksi VIOLA (Voimaa ikääntyvän omaisen liikkumiseen ja arkeen) -hanke saa RAY-rahoituksen 72.000 euroa vuodelle 2016. Paikka auki -hanketuella (31.000 euroa) palkataan nuorten omaistyöntekijä vuonna 2017 järjestön avustaviin tehtäviin, yhteydenpitoon nuorten mielenterveysomaisten sekä nuorten kanssa Etelä-Pohjanmaalla työtä tekevien ammattilaisten kanssa. Muita määrältään vähäisempiä tuloja ovat jäsen- ja osanottomaksut, opiskelijoiden ohjauspalkkiot, paketointi- yms. talkootulot sekä muut mahdolliset avustukset.

Säännöt, vuosikertomus ja strategia

Jokainen, joka yhä odottaa kasvavansa, on nuori. -David Viscott