Yhdistys

Jotta sinä jaksat – Finfami Etelä-Pohjanmaa ry

Olemme ihmisläheinen, ammatillinen ja kokemuksellisuuteen perustuva eteläpohjalainen mielenterveysomaisten kansalaisjärjestö. Olemme Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry:n jäsenjärjestönä osa FinFami-perhettä.

Edistämme toiminnallamme mielenterveysomaisten ja läheisten hyvinvointia, elämänlaatua ja arjessa selviytymistä. Omaislähtöisyys ja yhteistyö ovat kaiken toimintamme perusta. Yhdistyksen muita perusarvoja ovat inhimillisyys, avoimuus, luotettavuus ja tasapuolisuus.

Järjestämme paljon erilaista toimintaa omaisille ympäri vuoden. Toimintamme perustana on ammatillinen omaisneuvonta, vertaisuus sekä vapaaehtoisuus. Yhdistyksen tuki ei vaadi yhdistyksen jäsenyyttä.

Toimimme omaistyön asiantuntijaorganisaationa koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Alueen väestöpohja on noin 200 000 asukasta. Teemme yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa laaja-alaista mielenterveystyötä ja vaikutamme osaltamme siihen, että kaikki perheenjäsenet tulevat huomioiduksi psyykkisen sairastamisen eri vaiheissa.

Hallitus

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry toimii viidellä seutukunnalla.

Jokaisesta seutukunnasta on hallituksessa kaksi jäsentä, joista toinen on omainen.

Hallitus kokoontuu noin seitsemän kertaa vuodessa. Hallitus on yhdistyksen toiminnasta ja taloudenhoidosta päättävä elin. Toiminnanjohtaja hoitaa toimenkuvansa mukaisesti yhdistyksen taloutta ja hallintoa, esimerkiksi toimien yhdistyksen työntekijöiden esimiehenä sekä yhdistyksen kokousten valmistelijana ja sihteerinä.

Vuosikokouksissa (maaliskuussa ja lokakuussa) käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Vuosikokouksiin voivat osallistua kaikki yhdistyksen rekisteröidyt jäsenet sekä myös yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Vuoden 2019 kokousaikataulu

Härmänmaa

Järviseutu

Seinäjoen seutu

Suupohja

Puheenjohtaja

Luukaslammi Katja
046 851 2107
katja.luukaslammi[at]kauhajoki.fi

Rahoitus

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan pääasiassa Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusosasto) myöntämillä toiminta- ja projektiavustuksilla. Muita määrältään vähäisempiä tuloja ovat jäsen- ja osanottomaksut, opiskelijoiden ohjauspalkkiot, talkootulot sekä muut mahdolliset avustukset.

Säännöt, vuosikertomus ja strategia

Jokainen, joka yhä odottaa kasvavansa, on nuori. -David Viscott