Mielenterveysomaiset

Mikä mielenterveysomainen?

Mielenterveysomainen on henkilö, jonka lähipiirissä on joku, jonka päihteidenkäyttö tai mielenterveys aiheuttaa huolta. Vaikka puhumme toimintamme yhteydessä mielenterveysomaisista, meille ovat tervetulleita nekin, joiden huolen aihe ei ole varsinaisesti sukulainen. Läheisellä tarkoitetaan ketä tahansa läheiseksi koettua henkilöä, ei pelkästään perheen ja suvun jäseniä. Henkilö, josta olet huolissasi, voi olla esimerkiksi vanhempasi, siskosi tai veljesi, kaverisi, isovanhempasi tai joku sinua lähellä oleva ihminen. Erityisesti nuorille ystäväpiiri on usein likimain yhtä tärkeä kuin oma perhe.

Lapsi pitää vanhempiaan kädestä kiinni

Kuka voi olla mielenterveysomainen?

Mielenterveysomainen, ja omainen ylipäätään, voi olla minkä ikäinen tahansa. Kuka tahansa voi sairastua mielenterveyden häiriöön, joten kenestä vain voi tulla sairastuneen omainen. ”Mielenterveysomainen” kuulostaa ehkä isolta ja vaikealta roolilta, mutta omaiset ovat aivan tavallisia ihmisiä, samanlaisia kuin kaikki muutkin, ja heillä on sairastuneen läheisen lisäksi oma elämänsä ja mielenkiinnon kohteensa, ilonsa ja surunsa. Omainen ei välttämättä tarkoita samaa kuin omaishoitaja. Usein jonkun sairastuttua mielenterveyden häiriöön sitä tulee ajatelleeksi vain sairastuneen vointia, jaksamista ja paranemista. Mutta myös omainen ja hänen jaksamisensa on tärkeää, ja meidän yhdistyksemme on perustettu nimenomaan mielenterveysomaisten tueksi ja avuksi. Mielenterveysongelmaisen henkilön läheinen auttaa ongelmaista läheistään erityisesti sillä, että pitää itsestään ja jaksamisestaan huolta.

Moni ei hoksaa olevansa mielenterveysomainen, tai sitten ei halua sitä tunnustaa itselleen tai muille. Mielenterveysongelmiin liittyy yhä paljon ennakkoluuloja ja jopa syrjintää, joka saattaa ulottua sairastuneen lähipiiriinkin. Yhdistyksemme yksi pyrkimys on saada vähennettyä mielenterveysomaisten kokemaa häpeää ja ”leimaamista”.

Nainen pitää vanhaa miestä kädestä kiinni

Lukuja mielenterveysomaisista

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat toteuttivat keväällä 2015 kampuksellaan kyselyn, jossa kartotettiin mielenterveysomaisten määrää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden joukossa. Huomionarvoista oli, että kun heti kyselyn alussa kysyttiin ”Oletko mielenterveysomainen?”, vain noin neljännes vastasi ”kyllä”. Niille, jotka olivat vastanneet ”ei” tai ”en osaa sanoa”, avattiin mielenterveysomaisen käsitettä, minkä jälkeen sama kysymys esitettiin uudestaan. Heistä, jotka eivät aluksi olleet kokeneet itseään mielenterveysomaisiksi, noin 45 % muutti mielensä ja koki olevansa sittenkin mielenterveysomainen. Käsite on siis monelle vielä melko tuntematon.

Mielenterveyden ongelmat ovat melko yleisiä. Noin joka viidennellä suomalaisella on hoitoa tai huomiota vaativa mielenterveysongelma. Jokaisella ongelmasta kärsivällä on 2-3 omaista, joiden elämään sairaus vaikuttaa. Suhteutettuna Etelä-Pohjanmaan väestöön Etelä- Pohjanmaalla voi arvioida olevan psyykkisesti sairastuneita noin 40 000 ja heillä omaisia noin 80 000-120 000 henkilöä. Omaistutkimuksen mukaan ainakin noin 40% omaisista kärsii itse masennuksesta, mikä on kaksin-kolminkertainen valtaväestöön verrattuna.