Mielenterveysomaiset

Mikä mielenterveysomainen?

Mielenterveysomainen on henkilö, jonka läheisen päihteidenkäyttö tai mielenterveys aiheuttaa huolta. Läheisellä ei tarvitse olla diagnoosia, pelkkä koettu huoli riittää. Läheinen voi olla esimerkiksi puolisosi, vanhempasi, siskosi tai veljesi, kaverisi tai vaikkapa isovanhempasi.

Lapsi pitää vanhempiaan kädestä kiinni

Kuka voi olla mielenterveysomainen?

Kuka tahansa voi sairastua mielenterveyden häiriöön, joten kenestä tahansa voi tulla sairastuneen omainen. Omainen ei välttämättä tarkoita samaa kuin omaishoitaja.

Usein jonkun sairastuttua mielenterveyden häiriöön kiinnitetään huomiota vain sairastuneen vointiin, jaksamiseen ja paranemiseen. Omaisen jaksaminen sairastuneen rinnalla on tärkeää, ja meidän yhdistyksemme on perustettu nimenomaan mielenterveysomaisten tueksi ja avuksi. Mielenterveysomainen auttaa läheistään erityisesti sillä, että pitää itsestään huolta!

Mielenterveysongelmiin liittyy yhä ennakkoluuloja ja jopa syrjintää, joka saattaa ulottua sairastuneen lähipiiriinkin. Yhdistyksemme yksi pyrkimys on saada vähennettyä mielenterveysomaisten kokemaa häpeää ja ”leimaamista”.

Nainen pitää vanhaa miestä kädestä kiinni

Lukuja mielenterveysomaisista

Mielenterveyden ongelmat ovat melko yleisiä. Noin joka viidennellä suomalaisella on hoitoa tai huomiota vaativa mielenterveysongelma. Jokaisella ongelmasta kärsivällä on 2-3 omaista, joiden elämään sairaus vaikuttaa. Suhteutettuna Etelä-Pohjanmaan väestöön Etelä-Pohjanmaalla voi arvioida olevan psyykkisesti sairastuneita noin 40 000 ja heillä omaisia noin 80 000-120 000 henkilöä. Omaistutkimuksen mukaan ainakin noin 40% omaisista kärsii itse masennuksesta, mikä on kaksin-kolminkertainen valtaväestöön verrattuna.

Mielenterveysomaisuus on osin vielä melko tuntematon termi, ja eräs yhdistyksen perustehtävä onkin tuoda mielenterveysomaisen asemaa yleiseen tietouteen.