Ammattilaisille

FinFami E-P ry. toimii yhteistyössä alueen eri mielenterveystyötä tekevien tahojen kanssa. Pyrimme pitämään esillä mielen hyvinvointiin sekä omaisten huomioimiseen liittyviä näkökulmia.

Etelä-Pohjanmaalla yhdistyksen toiminnassa on mukana n.150 yhteyshenkilöä /-tahoa. He välittävät alueillaan tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä omaisille suunnatuista palveluista.

Yhdistys osallistuu alueella oleviin mielenterveyttä edistäviin hankkeisiin ja kehittämisprojekteihin. Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatriset poliklinikat, osa perusterveydenhuollosta, kaupunkien ja kuntien sosiaalitoimet sekä eri järjestöt. Olemme mukana useissa alueen terveyden edistämisen työryhmissä, joiden kautta voimme toimia alueen väestön mielenterveyden edistämisen hyväksi.    

Yhdistyksen toiminnassa on tärkeää edistää ja ylläpitää avointa keskustelua mielenterveydestä ja sen edistämisestä.

Menetelmiä ja työkaluja ammattilaisille

Huomioi omaiset -malli

Riskikartoitustyökalu ammattilaisille

Projekti: Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä 2010-2014