Ammattilaisille

FinFami E-P ry. toimii yhteistyössä alueen eri mielenterveystyötä tekevien tahojen kanssa. Pyrimme pitämään esillä mielen hyvinvointiin sekä omaisten huomioimiseen liittyviä näkökulmia.

Etelä-Pohjanmaalla yhdistyksen toiminnassa on mukana n.150 yhteyshenkilöä /-tahoa. He välittävät alueillaan tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä omaisille suunnatuista palveluista.

Yhdistys osallistuu alueella oleviin mielenterveyttä edistäviin hankkeisiin ja kehittämisprojekteihin. Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatriset poliklinikat, osa perusterveydenhuollosta, kaupunkien ja kuntien sosiaalitoimet sekä eri järjestöt. Olemme mukana useissa alueen terveyden edistämisen työryhmissä, joiden kautta voimme toimia alueen väestön mielenterveyden edistämisen hyväksi.    

Yhdistyksen toiminnassa on tärkeää edistää ja ylläpitää avointa keskustelua mielenterveydestä ja sen edistämisestä.


Mini-interventio ammattilaisten käyttöön 

Huomioi omaiset -malli
  1. Kuinka itse jaksat?
  2. Oletko saanut riittävästi tietoa ja tukea?
  3. Oletko keskustellut lasten tai muiden perheenjäsenten kanssa läheisen sairastumisesta?
  4. Onko FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n omaisneuvonta tuttua?

Neljän kysymyksen mini-interventio on kehitetty ammattilaisten käyttöön kokemusasiantuntijoiden sekä mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyökumppaneiden kanssa. Mini-interventio on apuna omaisen tuen tarpeen arvioinnissa. Tavoitteena on, että neljän kysymyksen avulla ammattilainen voi arvioida sairastuneen perheenjäsenen omaisen hyvinvointia ja jaksamista, riittävää tiedon ja tuen saantia sekä lasten ja muiden perheenjäsenten huomioimista. Tarvittaessa omainen voidaan ohjata FinFamin omaisneuvonnan ja muun toiminnan piiriin.

Projekti: Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä 2010-2014

Innokylän verkkosivuilta löytyy varhaistuen mallin -hankkeessa luodut toimintakäytännöt ja mallit.

Jaakko Seikkulan Dialogisuus-luennon diat löytyvät täältä.

Projektin loppuraportti löytyy tästä.

Psykoosisairauksien periytyvyyttä selvittävä tutkimus alkanut

SUPER-tutkimus on aloitettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

SUPER eli Suomalainen psykoosisairauksien periytyvyysmekanismeja selvittävä tutkimus on osa laajaa kansainvälistä yhteishanketta, jonka tavoitteena on kerätä maailman suurin aineisto psykoottisten häiriöiden tutkimusta varten. Suomessa tutkimukseen tavoitellaan vähintään 10 000 osallistujaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Tällä hetkellä osallistujia on koko Suomessa jo yli 2700.

Tutkimukseen osallistuminen on helppoa. SUPER-tutkimukseen toivotaan mukaan täysi-ikäisiä henkilöitä, joilla on joskus elämänsä aikana todettu psykoottinen häiriö, esimerkiksi psykoottinen masennusjakso tai skitsofrenia. Noin tunnin kestävä tutkimuskäynti koostuu haastattelusta, mittauksista sekä verinäytteen antamisesta. Tutkimukseen soveltuvia henkilöitä lähestytään hoitoa järjestävien tahojen, asumispalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kautta, mutta tutkimukseen voi myös itse ilmoittautua mukaan sopimalla tapaamisen oman alueen tutkimushoitajan kanssa.

Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), yliopistollisten sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien kanssa.

SUPER-tutkimus on osa laajaa kansainvälistä Stanley Global Neuropsychiatric Genomics Initiative –tutkimushanketta. Sen tavoitteena on kerätä yli 100 000 näytettä maailmanlaajuisesti, jotta psykoottisten häiriöiden geneettistä ja biologista taustaa pystyttäisiin tutkimaan aiempaa kattavammin. Tarkoituksena on tunnistaa sellaisia biologisia mekanismeja, jotka mahdollistavat uusien hoitokeinojen ja lääkeaineiden kehittämistä. Kansainvälinen tutkimushanke aloitettiin ensimmäisenä Suomessa ja se on laajenemassa jatkossa ainakin Meksikoon, Japaniin, Kiinaan ja useaan Afrikan valtioon.

SUPER-tutkimus Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin logoYhteydenotot:
Tutkimushoitaja Susanna Hotakainen
050 415 0003
susanna.hotakainen@epshp.fi
www.superfinland.fi

Psykoosisairauksien periytyvyyttä selvittävä tutkimus alkanut

SUPER-tutkimus on aloitettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

SUPER eli Suomalainen psykoosisairauksien periytyvyysmekanismeja selvittävä tutkimus on osa laajaa kansainvälistä yhteishanketta, jonka tavoitteena on kerätä maailman suurin aineisto psykoottisten häiriöiden tutkimusta varten. Suomessa tutkimukseen tavoitellaan vähintään 10 000 osallistujaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Tällä hetkellä osallistujia on koko Suomessa jo yli 2700.

Tutkimukseen osallistuminen on helppoa. SUPER-tutkimukseen toivotaan mukaan täysi-ikäisiä henkilöitä, joilla on joskus elämänsä aikana todettu psykoottinen häiriö, esimerkiksi psykoottinen masennusjakso tai skitsofrenia. Noin tunnin kestävä tutkimuskäynti koostuu haastattelusta, mittauksista sekä verinäytteen antamisesta. Tutkimukseen soveltuvia henkilöitä lähestytään hoitoa järjestävien tahojen, asumispalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kautta, mutta tutkimukseen voi myös itse ilmoittautua mukaan sopimalla tapaamisen oman alueen tutkimushoitajan kanssa.

Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), yliopistollisten sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien kanssa.

SUPER-tutkimus on osa laajaa kansainvälistä Stanley Global Neuropsychiatric Genomics Initiative –tutkimushanketta. Sen tavoitteena on kerätä yli 100 000 näytettä maailmanlaajuisesti, jotta psykoottisten häiriöiden geneettistä ja biologista taustaa pystyttäisiin tutkimaan aiempaa kattavammin. Tarkoituksena on tunnistaa sellaisia biologisia mekanismeja, jotka mahdollistavat uusien hoitokeinojen ja lääkeaineiden kehittämistä. Kansainvälinen tutkimushanke aloitettiin ensimmäisenä Suomessa ja se on laajenemassa jatkossa ainakin Meksikoon, Japaniin, Kiinaan ja useaan Afrikan valtioon.

SUPER-tutkimus Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin logoYhteydenotot:
Tutkimushoitaja Susanna Hotakainen
050 415 0003
susanna.hotakainen@epshp.fi
www.superfinland.fi