På svenska

Egen förening för anhöriga och närstående till människor med psykiska problem

När en familjemedlem insjuknar psykiskt, ändras hela familjens tillvaro på många sätt. Föreningen har i uppdrag att främja de anhörigas välmående, livskvalitet och förmåga att klara sig i vardagen, när någon familjemedlem drabbas av en psykisk sjukdom.

Föreningen FinFami Södra Österbotten rf ger stöd, hopp och följer med.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) under Social- och hälsovårdsministeriet stöder goda gärningar.
Du hittar oss även på Facebook.

Allmänt

Föreningen FinFami Södra Österbotten rf är grundad den 5 april 2001. Föreningens verksamhetsområde täcker hela Södra Österbotten och den hör till Anhörigas stöd för mentalvården centralförbund rf, FinFami.

Målet med verksamheten är att ta hänsyn till och stödja alla familjemedlemmarna i olika faser av en psykisk sjukdom. Föreningen verkar som de anhörigas intressebevakare genom att dela ut kunskap och påverka den allmänna attityden inom psykiatrin. Föreningen informerar de anhöriga om frågor relaterade till mentalvården, dvs. ger information om sjukdomar och förebyggande av dem samt informerar om olika vårds- och rehabiliteringsalternativ. I verksamheten poängteras två olika synpunkter: individuellt stöd och stöd mellan personer i en likadan livssituation, vilket kan vara grupp-, rekreations- och frivilligverksamhet. I samarbete med de andra lokala samfunden inom mentalvårdsbranschen utvecklar föreningen olika verksamhetsformer för att stödja de anhörigas välmående.

VAD GÖR VI?

 • Stöd och rådgivning i telefon i numret 040 4102549, också möjligt att ringa anonymt
 • Individuella diskussioner med anhöriga (tidsbeställning)
 • Grupp- och frivilligverksamhet mellan anhöriga I en likadan livssituation
 • Kunskap om olika psykiska sjukdomar med anhöriga som målgrupp
 • Temakvällar och annan utbildningsverksamhet
 • Rehabiliterings- och rekreationsverksamhet
 • Samarbete med andra anhörigföreningar och andra lokala samfund inom psykvården

VILKA FAKTORER ÄR DE SOM HJÄLPER DIG ATT ORKA?

 • Att skaffa kunskap
 • Att acceptera ens egna känslor
 • Positivt tänkande
 • Hobbyer
 • Att känna igen ens egna gränser
 • Att ta hand om ens välmående
 • Diskussioner med vänner och personer i en likadan situation
 • Att be de professionella om hjälp

MERA TILLSAMMANS

 • Medlemsinfo två gånger om året
 • Tidningen Labyrintti fyra gånger om året
 • Möjlighet att ta initiativ
 • Möjligheter att delta i föreningens officiella möten två gånger om året

TA KONTAKT

Föreningen FinFami Södra Österbotten rf
Huhtalantie 2, 3. våning
60220 SEINÄJOKI

toimisto[at]finfamiep.fi

Verksamhetsledare
Noora Nieminen
050 348 3676
noora.nieminen[at]finfamiep.fi

Kuva Tuija Ikolasta

Anhörigrådgivare
Tuija Ikola
040 410 2549
tuija.ikola[at]finfamiep.fi

Regional anställd
Teija Matalamäki
050 338 0845
teija.matalamaki[at]finfamiep.fi

Kuva Teija Matalamäestä

Att bli medlem, skriva ut DEN HÄR FORMULÄR, fylla i din information och skicka till vår föreningen!

Allt behöver inte vara färdigt genast. Du får vara halvfärdig I morgon, en blomma I övermorgon och stå i knopp till nästa veckans frukt.