Vertaisryhmät

Yhdistyksemme järjestämät vertaisryhmät tarjoavat tietoa ja tukea ja niissä on mahdollisuus tavata samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Ryhmiin ovat tervetulleita kaikki mielenterveysongelmaisten omaiset ja läheiset. Vertaisryhmämme ovat avoimia ja maksuttomia. Joissakin ryhmissä voi olla pieni omavastuuosuus, mutta siitä ilmoitetaan aina etukäteen. Suljetuista ryhmistä ilmoitetaan erikseen.

Ryhmien tavoitteena on tukea omaisten jaksamista. Ryhmässä jaetaan keskinäistä apua psyykkisesti sairaan omaisia yhdistävien elämäntilanteiden ja kokemusten pohjalta. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja tunteita, tarjota ja saada tukea sekä uusia näkökulmia ja ratkaisuja eri tilanteisiin sekä omien voimavarojensa tunnistamiseen.

Jokainen voi halutessaan kertoa omista kokemuksistaan ja tunteistaan ja näin rikastuttaa toisia kokemuksellaan. Jokainen voi myös oppia halutessaan toisten kokemuksista. Joskus on tarpeen vain saada purkaa sydäntään ja saada osakseen ymmärrystä.

Vertaisryhmätoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Siinä korostuu arjen arvostus ja ryhmäläisten omat elämänhistoriat. Ryhmässä saatu ahaa-elämys, käytännön vinkki tai vahva tunnekokemus voivat olla merkityksellisiä ihmisen jokapäiväisessä elämässä.

Vertaistoiminnan arvopohjana ovat luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Ryhmätoiminnan perimmäinen idea on yhdenvertaisten kokemusten jakaminen keskinäisessä kanssakäymisessä. Keskeinen asia on ryhmään kuuluminen, arvostetuksi ja kuulluksi tuleminen.

"Tällaisissa ryhmissä on koettu, että sellaiset ihmiset, jotka ovat itse selviytyneet ja oppineet elämään erilaisten vaikeuksien kanssa, voivat usein parhaiten tukea toisiaan. Heillä on vaikeuksista sellaista asiantuntijuutta, jota ei löydy kirjoista opiskelemalla."

Omaisten ryhmiä ohjaavat pääasiassa koulutetut vertaisohjaajat. Joskus ryhmässä on mukana yhdistyksen työntekijöitä tai ulkopuolisia asinatuntijaluennoitsijoita. Ryhmät kokoontuvat alueellisesti sovitun kauden ajan samassa, sovitussa paikassa.

 

Avoimet omaisryhmät kevätkaudella 2019

Voit tutustua alla olevista linkeistä lähemmin yhdistyksemme tarjoamaan vertaisryhmätoimintaan.

- Alueellinen omaisten vertaistukiryhmä

- Miesten voimaa

- Ryhmä epävakaiden läheisille

- Päihteiden käyttäjien omaisten ryhmä

- Käsillä tekemisen iloa -illat omaistaan hoitaville

- Toiminnasta voimaa