Vertaisryhmät

Yhdistyksemme järjestämät vertaisryhmät tarjoavat tietoa ja tukea ja niissä on mahdollisuus tavata samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Ryhmiin ovat tervetulleita kaikki mielenterveysongelmaisten omaiset ja läheiset. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Ryhmässä voit itse puhua, tai halutessasi vain kuunnella. Ryhmiä ohjaa vapaaehtoinen vertaisohjaaja tai yhdistyksen aluetyöntekijä. Ryhmät ovat avoimia ja maksuttomia. Toiminnallisissa ryhmissä voi olla pieni omavastuuosuus, mutta siitä ilmoitetaan aina etukäteen.

 

"Tällaisissa ryhmissä on koettu, että sellaiset ihmiset, jotka ovat itse selviytyneet ja oppineet elämään erilaisten vaikeuksien kanssa, voivat usein parhaiten tukea toisiaan. Heillä on vaikeuksista sellaista asiantuntijuutta, jota ei löydy kirjoista opiskelemalla."

Avoimet omaisryhmät kevätkaudella 2019

Voit tutustua alla olevista linkeistä lähemmin yhdistyksemme tarjoamaan vertaisryhmätoimintaan.

- Alueellinen omaisten vertaistukiryhmä

- Miesten voimaa

- Ryhmä epävakaiden läheisille

- Päihteiden käyttäjien omaisten ryhmä

- Käsillä tekemisen iloa -illat omaistaan hoitaville

- Toiminnasta voimaa

- Vertaistukiryhmä psyykkisesti oireilevien nuorten vanhemmille