Muu toiminta

Kokemustoiminta

Kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat eli kokemustoimijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen (Kokemustoimintaesite 2016). Kokemustoiminta on edunvalvontaa, jossa kokemustoimija omalla elämänkokemuksellaan täydentää teoriatietoa. Kokemustoimijana hän kertoo omien kokemustensa valossa, miltä tuntuu, kun on itse sairastunut tai millaista on olla omainen, kun läheinen sairastuu psyykkiseen sairauteen. Mikäli tarvitset kokemusasiantuntijaa esim. työryhmään, ryhmänohjaukseen tai asiakaskäynnille niin helpoiten tilaus onnistuu osoitteessa http://www.epshp.fi/tilaakokemusasiantuntija.

Mielenterveysomaistyössä kokemuskouluttaja on kokemuskoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveyspotilaan tai -kuntoutujan omaisena olemisesta. Polku kokemustoimintaan on voinut kulkea esimerkiksi vertaistoiminnan kautta, jolloin omainen on voinut ensin itse osallistua vertaisryhmään ryhmäläisenä ja sen jälkeen hän on voinut osallistua vertaisryhmänohjaajakoulutukseen, vertaisneuvontaan tai tukihenkilökoulutukseen tai tulla mukaan kokemuskoulutukseen. Reitti on voinut kulkea myös toisin päin, eli omainen on voinut ensin käydä kokemuskoulutuksen, jonka jälkeen hän on voinut osallistua vertaistukitoimintaan ja -koulutukseen sekä ammattilaisen työparina erilaisissa tehtävissä. Omainen on voinut myös käydä sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijakoulutuksen ja lisäksi hän on perehtynyt FinFami yhdistyksen toimintaan ja sen arvoihin, jolloin hän voi toimia myös FinFamin kokemuskouluttajana.

Kokemustoimijana omainen voi osallistua omalla kokemustiedollaan muun muassa sosiaali- tai terveydenhuollon opiskelijoiden ja ammattilaisten opetukseen sekä täydennyskoulutukseen. Kokemuskouluttajia käytetään myös erilaisessa asiantuntija-, kehittämis- ja vaikuttamistehtävissä sekä erilaisissa työryhmissä sekä puhujina yleisötilaisuuksissa ja tiedotustapahtumissa.

Kokemustoimijuus on vapaaehtoistyötä, eikä uusi ammatti. Kouluttaja lähtee toimintaan vapaaehtoispohjalta, kuitenkin niin, että tilaava taho pyrkii korvaamaan kouluttajan kanssa mahdollisesti sovitun palkkion ja matkat. Kuluja kokemustoimijalle ei saa syntyä.

Kokemuskouluttajan peruskoulutus

Etelä-Pohjanmaan Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmä

Lisätietoja:
Teija Matalamäki
Aluetyöntekijä
050 338 0845
teija.matalamaki[at]finfamiep.fi

Vapaaehtoistoiminnan käsikirja