Jäsenkyselyn tulokset

Lähetimme keväällä 2017 jäsenillemme kyselyn, jolla kartoitimme, kuinka hyvin olemme mielestänne onnistuneet toiminnassamme, ja onko siinä kenties jotain parannettavaa. Vastauksia saapui kiitettävä määrä. Alle on listattu yhteenvetoa vastauksista. Kyselyyn vastanneista noin 80 % oli naisia ja noin 20 % miehiä.

Kaikilla alueilla parhaaksi tiedottamisväyläksi nousi jäsentiedote. Kurssitarjonnasta eniten kiinnosti terveyskurssi ja eniten toivottiin omaisena jaksamiseen liittyviä teemoja. Toimintaan osallistumista esti liian pitkät matkat, lukuun ottamatta Seinäjokea, jossa syitä oli mm. oma aktiivisuus, vuorotyö, aika ja lastenhoidon järjestäminen. Kaikilla alueilla toivottiin eniten järjestettävän toimintaa omaisille (73%), mutta myös omaisille ja kuntoutujille järjestetty toiminta sai jonkin verran kannatusta. Yli puolet vastaajista oli käynyt yhdistyksen kotisivuilla.

Seinäjoki:

Vastausprosentti 25,7 %.

Yhdistyksessä tärkeimpinä asioina pidettiin keskustelua ja kokemusten jakamista (64,1 %), työntekijöiltä saatua neuvontaa (43,6 %), saatua tukea (51,3 %) sekä virkistystoimintaa (74,4 %). Vertaistukiryhmistä eniten kiinnosti vapaamuotoinen ja keskusteleva ryhmä.
Paras ajankohta toiminnoille: arki- ja viikonloppuillat.

Suupohja:

Vastausprosentti 42,9 %.

Yhdistyksessä tärkeimpinä asioina pidettiin keskustelua ja kokemusten jakamista (88,9 %), työntekijöiltä saatua neuvontaa (66,7 %) sekä virkistystoimintaa (66,7 %). Lisäksi tiedonsaanti läheisen sairaudesta nostettiin esille (55,6 %). Vertaistukiryhmistä eniten kiinnosti vapaamuotoinen ja keskusteleva ryhmä.
Paras ajankohta toiminnoille: viikonloppuisin päivällä.

Härmänmaa:

Vastausprosentti 9,1 %.

Kaikki vastanneet pitivät virkistystoimintaa tärkeimpänä asiana yhdistyksessä. Muita tärkeinä pidettyjä asioita olivat keskustelu ja kokemuksen jakaminen, tiedonsaanti sairaudesta, työntekijöiltä saatu neuvonta ja halu auttaa muita omaisia (60%). Vertaistukiryhmistä eniten kiinnosti teemoitettu ja ohjattu ryhmä.
Paras ajankohta toiminnoille: viikonloppuisin päivällä.

Kuusiokunnat:

Vastausprosentti 23,1 %.

Yhdistyksessä tärkeimpinä asioina pidettiin keskustelua ja kokemusten jakamista (50 %), tiedonsaantia sairaudesta (50%), työntekijöiltä saatua neuvontaa (33,3 %), saatua tukea (33,3 %) sekä virkistystoimintaa (50 %). Vertaistukiryhmistä eniten kiinnosti teemoitettu ja ohjattu ryhmä.
Paras ajankohta toiminnoille: arkisin iltapäivällä ja illalla.

Järviseutu:

Vastausprosentti 23,1 %.

Yhdistyksessä tärkeimpinä asioina pidettiin keskustelua ja kokemusten jakamista (80 %) sekä virkistystoimintaa (80 %). Vertaistukiryhmistä eniten kiinnosti teemoitettu ja ohjattu ryhmä.
Paras ajankohta toiminnoille: arkisin iltapäivällä ja illalla.

Kiitos kaikille vastanneille!