Pelko-oireiset häiriöt

Pelot kuuluvat normaalistikin lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteenkin, mutta poikkeaviksi ne kasvavat silloin, kun ne muuttuvat pysyviksi tai haittaavat normaalia elämää. Lapsuusiän voimakasoireisille pelko-ahdistushäiriöille ominaista on pysyvä ja selittämätön pelko tiettyjä kohteita, toimintoja tai tilanteita kohtaan, mikä aiheuttaa pelon kohteen välttelyä.  Pelon kohde voi olla oikeastaan mikä vain; esim. kissat, lääkärit, julkiset avoimet paikat, sosiaaliset tilanteet, koulu jne. ja pelkoja voi esiintyä kaikenikäisillä. Pelko voi aiheuttaa ruumiillisiakin oireita.

Psykoterapia on tällaisten häiriöiden tärkein hoitomuoto, sillä lapsen ja perheen tiedostamattomien ristiriitojen huomaaminen ja selvittäminen on tärkeää. Usein käytetään myös perheterapiaa. Esimerkiksi koulupelkoa voidaan helpottaa lisäämällä siitä kärsivän tukea ja lievittämällä stressiä koulussa.

Lue lisää nuorten mielenterveyden häiriöistä täältä.

Lähde: Käsikkäin. Opas psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten omaisille. Tuula Vainikainen. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry. Turku 2006.