Miten mielenterveyden häiriöitä hoidetaan?

Kuten muihinkin sairauksiin, mielenterveyden ongelmiin löytyy apua. Mielenterveyskuntoutujan tarvitseman hoidon määritelee hoitohenkilökunta, jonka luokse hänet ohjataan, kun hän hakee apua. Hoitoa voidaan antaa käynneillä mielenterveystoimistossa tai terveyskeskuksessa sekä käynneillä tai jaksoilla sairaalassa. Päiväosastohoidossa sairaalaan mennään aamulla ja tullaan illalla kotiin. Jos läheisesi käy hoidossa, ja et tiedä, mitä se tarkoittaa, voit kysyä sitä häneltä.  Monesti hoito on keskusteluapua, kuten psykoterapiaa joko yksin tai ryhmässä. On myös muita hoitomuotoja, kuten esimerkiksi taideterapiaa.

Hoitoon saattaa kuulua myös lääkehoito. Lääkkeiden avulla pyritään saamaan kuriin mielestä ylivallan ottanut tunne (kuten ahdistus tai pelko) tai pakkotoiminto (kuten pakonomainen käsienpesu). Jotkut lääkkeet auttavat nukkumaan paremmin ja toiset auttavat saamaan häiriintynyttä ajattelua huomaamaan, mikä on totta ja mikä ei. Joskus ihmisillä on lääkkeisiin liittyviä pelkoja tai ennakkoluuloja, jotka perustuvat yleensä tietämättömyyteen. Jos sairauteen on olemassa lääke, sitä on syytä käyttää. Aivan samoin kuin esimerkiksi diabeteksen tai muun kehon sairauksen hoidossakin. Jos perheessä vanhempi tarvitsee lääkehoitoa, muttei kykene huolehtimaan lääkkeen annostelusta ja ottamisesta ajallaan, se ei saa langeta hänen lapsensa tehtäväksi. Vanhemman lääkityksestä huolehtiminen on sekä mahdotonta että liian raskasta lapselle, oli hän minkä ikäinen tahansa!

Jos mielenterveyden häiriöstä kärsivän henkilön todetaan olevan vaaraksi itselleen tai muille, hänet voidaan toimittaa hoitoon vasten tahtoaan vaikka suoraan kotoaan. Siihen voivat liittyä sairastuneen rajut harhat, itsetuhoisuus tai väkivaltainen käyttäytyminen. Se voi olla läheisille rankka kokemus, mutta sekin tehdään sairastuneen ja hänen läheistensä parasta ajatellen. Joskus sairaus saa sairastuneen pinnan lyhenemään niin, että hänen lähellään on fyysisen tai henkisen väkivallan uhka. Kaikenlainen väkivalta on pahaksi sekä lapsille että aikuisille, ja aina väärin! Jos näitä asioita ilmenee, tilanteeseen täytyy saada nopeasti muutos. Jos huomaat läheisessäsi väkivaltaisia piirteitä, kerro siitä heti vaikka terveydenhoidon työntekijälle terveyskeskuksessa tai sairaalassa, opettajalle/terveydenhoitajalle/kuraattorille koulussa tai mene käymään kotikuntasi sosiaalitoimistossa. Vaikka sairastunut läheinen vaatisi pitämään asian salassa, siitä täytyy kertoa. Sekin on viime kädessä hänenkin etunsa.

Lue lisää mielenterveydestä ja mielen sairauksista täältä.