Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt

Mitä mielenterveys on?

Mielenterveys tarkoittaa Suomen sanakirjan mukaan psyykkistä hyvinvointia ja riittävää sopeutumista sosiaaliseen ja muuhun ympäristöön. Mielenterveys on tasapainoa, kykyä toimia arjessa ja elämässä. Lyhytkestoinen alakulo ja esimerkiksi lähimmäisen menetyksen aiheuttama suru eivät ole vielä mielenterveyden häiriöitä, jos ne eivät pitkity. Mieleltään terve ihminen osaa suhtautua ympäröivään maailmaan ja kokee elämänsä olevan ainakin jossain määrin mielekästä.

Mitä mielenterveyden häiriöt ovat?

Kun kehosi on joskus kipeänä, joku ruumiinosasi ei tällöin pysty väliaikaisesti huolehtimaan kunnolla tehtävästään. Kurkku kipeänä on hankala niellä, ja kun vatsa on kipeä, ruoka ei pysy sisällä vaan tulee oksennuksena pois. Kun ihmisen mieli sairastuu, käy samoin: mielen toiminta häiriintyy, eikä se pysty tekemään tehtäväänsä kunnolla. Henkiset voimavarat vaihtelevat ihmisen elämäntilanteen ja kokemusten mukaan.

Kun mieli toimii hyvin, ihminen ajattelee, tuntee ja käyttäytyy melko järkevästi. Kun mieli ei toimi kunnolla, voivat ihmisen tunteet, ajatukset ja toiminta muuttua tai häiriintyä. Tunne-elämän häiriöitä ovat esimerkiksi pelko- ja ahdistuneisuushäiriöt, masennus eli depressio ja paniikkihäiriö. Toiminnan häiriöitä voivat olla esimerkiksi lamaantuminen, liian vähän tai paljon syöminen (syömishäiriöt), maanisuus (yliaktiivisuus) sekä ajattelun häiriintymisen seurauksena syntyvät pakko-oireiset häiriöt. Ajattelun häiriintyessä ihmisen mieli saattaa tuottaa mitä merkillisimpiä ajatuksia ja kokemuksia, joihin ihminen uskoo. Pakko-oireinen henkilö saattaa olla mielestään varma siitä, että jotain pahaa tapahtuu, jos hän vaikkapa ei jatkuvasti pese käsiään. Ajattelun häiriintymisen seurauksena ihmiselle saattaa kehittyä uskomuksia tai harhoja, joissa ei ulkopuolisen näkökulmasta ole mitään perää, mutta jotka ovat ihmiselle itselleen täyttä totta. Ihminen voi myös ymmärtää tavallisia asioita vääristyneesti, ja melko tavallinen vääristyneen ajattelun seurauksena ihminen kokee itsensä uhatuksi tai seuratuksi. Nämä häiriöt voivat olla hyvinkin pelottavia sekä ihmiselle itselleen, että hänen läheisilleen, jos ei ymmärretä, että kyse on sairaudesta.

Suuri osa mielenterveyden häiriöistä paranee. Se vaatii aikaa ja oikeaa hoitoa. Paranemiseen voi kuulua hyviä ja huonompia vaiheita, mutta joskus tapahtuva, ikävä takapakkivaihekin on yleensä osa paranemisprosessia. Mielenterveyskuntoutuja voi joutua tekemään muutoksia elämäänsä voidakseen palata normaaliin arkielämään, esimerkiksi vähentämään työmääräänsä. Jotkin mielenterveyden ongelmat kuitenkin kestävät pitkään, muutamat jopa läpi elämän. Sairaudet voivat myös uusiutua.  Pitkäaikaissairauksienkin kanssa voi elää hyvää elämää.

Lue lisää mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöistä täältä.