Käytöshäiriöt

Käytöshäiriöitä pidetään lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin kuuluvina silloin, kun lapsi on toistuvasti epäsosiaalinen, hyökkäävä ja uhmakas. Käytöshäiriöistä kärsivä joutuu jatkuvasti kahnauksiin vuorovaikutustilanteissa ikätovereidensa ja aikuisten laatimien sääntöjen kanssa. Se ei ole lapsen normaalista vallattomuudesta, vilkkaudesta tai nuoruusiän kapinasta. Nuoruusikäisistä pojista 10-13 prosentilla ja tytöistä 4-6 prosentilla on käytöshäiriö. Koulukiusaaminen on usein seurausta käytöshäiriöistä.

Käytöshäiriöille lapsuudessa altistavat säännöllisyyden puute (ei ruoka- eikä kotiintuloaikoja), epäselvyys siitä, mitä lapset saavat tehdä tai mitä heidän pitäisi tehdä, vanhempien epätietoisuus lapsensa tunteista tai tekemisistä, vanhempien/ohjaajien epäjohdonmukaisuus, vanhempien kyvyttömyys ratkaista vaikeita tilanteita ja ristiriitoja.

Häiriö voi yhdistyä myös muihin mielenterveyshäiriöihin, kuten masennukseen, tarkkaavaisuushäiriöön, lukihäiriöön jne. Hoito on usein perheterapiaa tai esim. perhekouluja, joissa autetaan sekä vanhempia että lapsia tukien ja opastaen.

Lue lisää nuorten mielenterveyden häiriöistä täältä.

Lähde: Käsikkäin. Opas psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten omaisille. Tuula Vainikainen. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry. Turku 2006.